Följ Apotekarsocieteten

Rekordsiffror för Apotekarsocieteten

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 08:45 CET

Apotekarsocieteten som mötesplats för kompetensutveckling inom läkemedel och medicinteknik

Allt fler söker sig till Apotekarsocietetens kompetenshöjande aktiviteter. Under 2018 nåddes rekordsiffror för deltagande i arrangemang kring högaktuella ämnen som vacciner och antibiotikaresistens. Ökningen gäller evenemang över hela landet.

Totalt steg antalet deltagare i organisationens arrangemang och uppskattade utbildningar med nära 20 procent till 15 400 personer under fjolåret.

När 2018 summeras pekar kurvorna uppåt för Apotekarsocieteten. Den positiva utvecklingen gäller också antalet vunna värdskap för internationella kongresser, något som uppmärksammades under den ordförandekonferens som i helgen samlade ledande företrädare för kretsar och sektioner i Stockholm.

– De förtroendevalda utför ett fantastiskt arbete som gör att Apotekarsocieteten kan fungera som en mötesplats för kompetensutveckling i hela landet, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Att intresset för det vi erbjuder är så stort betyder också att vi har tolkat behoven rätt och levererar relevant innehåll med hög kvalitet.

För att optimera den breda informationsspridningen har organisationen investerat i modern medieutrustning med en streamingtjänst för att både föreningsaktiviteter och utbildningar ska ges bästa tänkbara förutsättningar och nå så många som möjligt över landet.

Tillströmningen av yrkesverksamma inom forskning och utveckling ökar, något som ses som ett kvitto på Apotekarsocietetens målmedvetna satsning på att höja organisationens vetenskapliga profil. På samma sätt har ambitionerna att attrahera internationella kongresser belönats. Under 2019 har Apotekarsocieteten förärats värdskapet för European Federation for Pharmaceutical Sciences, EUFEPS, som ska hålla sin årliga kongress i Göteborg. Under 2020 väntar ansvaret för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Under 2020 har också EAHP, European Association of Hospital Pharmacists, återigen valt att förlägga sin årliga kongress i Sverige. Den svenska medlemsorganisationen i EAHP utgörs av Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci. Utöver detta är organisationen även medarrangör av 3rd Nordic Precision Medicine Forum i mars i år.

– Att på det här sättet vara en aktör på den globala marknaden ger oss möjlighet att bidra till att ytterligare stärka Sveriges position inom life science-området, säger Karin Meyer. På så sätt lyfter vi Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

Ökningen av antalet deltagare i Läkemedelsakademins utbildningar gäller både lärarledda och digitala kurser. Under 2018 introducerades flera nya utbildningar inom det medicintekniska området. En helt ny utbildning, GMP i sjukvården, har också utvecklats för farmaceuter i vården, en växande yrkesgrupp.

Apotekarsocieteten noterar även en positiv utveckling av organisationens nyhetsflöde.

– Våra nyheter har både synts mer och uppmärksammats mer under 2018, säger Karin Meyer.

Engagemanget i upprop och kampanjer för ett vetenskapligt förhållningssätt och mot fake news har bidragit till det ökade nyhetsflödet. Det gäller också den prioriterade frågan antibiotikaresistens, där flera seminarier arrangerats med fokus på ökad kunskap och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.