Gå direkt till innehåll
Apotekarsocieteten som mötesplats för kompetensutveckling inom läkemedel och medicinteknik
Apotekarsocieteten som mötesplats för kompetensutveckling inom läkemedel och medicinteknik

Pressmeddelande -

Rekordsiffror för Apotekarsocieteten

Allt fler söker sig till Apotekarsocietetens kompetenshöjande aktiviteter. Under 2018 nåddes rekordsiffror för deltagande i arrangemang kring högaktuella ämnen som vacciner och antibiotikaresistens. Ökningen gäller evenemang över hela landet.

Totalt steg antalet deltagare i organisationens arrangemang och uppskattade utbildningar med nära 20 procent till 15 400 personer under fjolåret.

När 2018 summeras pekar kurvorna uppåt för Apotekarsocieteten. Den positiva utvecklingen gäller också antalet vunna värdskap för internationella kongresser, något som uppmärksammades under den ordförandekonferens som i helgen samlade ledande företrädare för kretsar och sektioner i Stockholm.

– De förtroendevalda utför ett fantastiskt arbete som gör att Apotekarsocieteten kan fungera som en mötesplats för kompetensutveckling i hela landet, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Att intresset för det vi erbjuder är så stort betyder också att vi har tolkat behoven rätt och levererar relevant innehåll med hög kvalitet.

För att optimera den breda informationsspridningen har organisationen investerat i modern medieutrustning med en streamingtjänst för att både föreningsaktiviteter och utbildningar ska ges bästa tänkbara förutsättningar och nå så många som möjligt över landet.

Tillströmningen av yrkesverksamma inom forskning och utveckling ökar, något som ses som ett kvitto på Apotekarsocietetens målmedvetna satsning på att höja organisationens vetenskapliga profil. På samma sätt har ambitionerna att attrahera internationella kongresser belönats. Under 2019 har Apotekarsocieteten förärats värdskapet för European Federation for Pharmaceutical Sciences, EUFEPS, som ska hålla sin årliga kongress i Göteborg. Under 2020 väntar ansvaret för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Under 2020 har också EAHP, European Association of Hospital Pharmacists, återigen valt att förlägga sin årliga kongress i Sverige. Den svenska medlemsorganisationen i EAHP utgörs av Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci. Utöver detta är organisationen även medarrangör av 3rd Nordic Precision Medicine Forum i mars i år.

– Att på det här sättet vara en aktör på den globala marknaden ger oss möjlighet att bidra till att ytterligare stärka Sveriges position inom life science-området, säger Karin Meyer. På så sätt lyfter vi Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

Ökningen av antalet deltagare i Läkemedelsakademins utbildningar gäller både lärarledda och digitala kurser. Under 2018 introducerades flera nya utbildningar inom det medicintekniska området. En helt ny utbildning, GMP i sjukvården, har också utvecklats för farmaceuter i vården, en växande yrkesgrupp.

Apotekarsocieteten noterar även en positiv utveckling av organisationens nyhetsflöde.

– Våra nyheter har både synts mer och uppmärksammats mer under 2018, säger Karin Meyer.

Engagemanget i upprop och kampanjer för ett vetenskapligt förhållningssätt och mot fake news har bidragit till det ökade nyhetsflödet. Det gäller också den prioriterade frågan antibiotikaresistens, där flera seminarier arrangerats med fokus på ökad kunskap och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm