Gå direkt till innehåll
Rätt kompetens i hela läkemedelskedjan

Pressmeddelande -

Rätt kompetens i hela läkemedelskedjan

Vikten av kompetens genomsyrar hela läkemedelskedjan, från tidig forskning och utveckling till apotekens möte med patienten/kunden.  Apotekarsocieteten samlar kompetenser från olika professioner i sitt nätverk för att tillsammans arbeta för att vi i Sverige nu och i framtiden ska ha en bra utveckling och användning av läkemedel. Det är där vi som förening är unik och kan vara med och göra skillnad, säger Andreas Furängen VD för Apotekarsocieteten när
föreningen nu presenterar sin verksamhetsberättelse för 2012.

När Apotekarsocieteten nu presenterar sin verksamhetsberättelse för 2012 är det två huvudfrågor som har varit i fokus under det gångna året och kommer att vara även under innevarande.

-  Att vi kan behålla den kliniska forskningen i Sverige är en nyckelfaktor både för en livskraftig Life Science industri och en fortsatt utveckling av läkemedelsbehandlingar i vården.  I samarbete med andra verkar Apotekarsocieteten för att stärka Sverige som land för kliniska prövningar.

-  Utnyttja apoteken i vårdkedjan. När läkemedel är den valda behandlingen är apoteken en naturlig sista del i vårdkedjan. I mötet mellan apotekare/receptarier och patienten kan många frågetecken kring hur just mitt läkemedel bäst används rätas ut. Här finns det möjlighet till avstämning var
tredje månad när nya läkemedel ska hämtas ut. Apotekarsocieteten tillsammans med andra arbetade för att apotekens roll lyftes fram i den reviderade nationella läkemedelsstrategin via punkterna strukturerade läkemedelssamtal på apotek och kvalitetsindikatorer på apotek. De senare som en fortsättning på att införa GPP.

Utöver dessa två frågor har vi under året genomfört utbildningar via Läkemedelsakademin för ca 5000 deltagare i syfte att upprätthålla kompetens inom läkemedelområdet. Inte minst genom uppskattade
e-learningutbildning mot i stort sett samtliga apoteksaktörer. Tidningen Läkemedelsvärlden övergick under andra halvåret 2012 till att bli en ren webbtidning med aktuell bevakning och djupare reportage.

Under 2012 har Apotekarsocieteten bla också

-  Delat ut stipendier för över 6 miljoner för forskning och utbildning
-  Genomfört tre internationella vetenskapliga symposier
-  Infört certifiering i monitorering av kliniska prövningar
-  Genomfört utbildningar för närmare 5000 deltagare
-  Tidningen Läkemedelsvärlden blev webbtidning
-  3000 deltagare i lokalföreningars och sektioners möten
-  Givit ut tre nya böcker inom läkemedelsområdet


Apotekarsocietetens årsberättelse för 2012 kan laddas ner här

För frågor kontakta

Andreas Furängen
VD Apotekarsocieteten

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm