Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016 års vinnare av Bästa kundsinsats på apotek är:

Bästa kundinsats inom receptexpedition tilldelas apotekare Sanja Pudar-Crnalic, Apoteket Dragonen, Kronans Apotek i Umeå för sin insats i mötet med en äldre man." Med lång erfarenhet av läkemedelsbehandling och en bibehållen nyfikenhet för kundens hantering och utfall av läkemedelsbehandling, har Sanja visat prov på en omtanke utöver det vanliga i samband med en kombinationsbehandling där uppföljning och kontinuitet av behandlingen fallit mellan olika vårdstolar. Som sammanhållande länk har apoteket som mötesplats och Sanjas bemötande varit helt avgörande för kundens läkemedelsbehandling. Sanja har i sitt agerande på ett lysande sätt visat hur vi som apotekspersonal kan nyttja både empati och farmaceutisk kompetens för kundens bästa"

Bästa kundinsats inom egenvård tilldelas apotekare Gustav Ålander, Apoteket Röllekan, Apoteket AB i Uppsala för sin insats i mötet med en äldre man med hosta "Med initierade och motiverade frågor om kundens besvär kunder Gustav hjälpa kunden att förstå varför vård måste sökas och vilka symtom som då måste lyftas fram. Resultatet blev en lyckad operation och dialogen på apoteket var i detta fall helt avgörande för kundens hälsa. Gustav har i sitt agerande på ett lysande sätt visar hur apotekspersonal kan nyttja både empati och kompetens för kundens bästa".

- Det kom många fina nomineringar vilket har varit glädjande. Detta visar på den mångfald av insatser som görs för människors hälsa på apotek, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

- Vikten av att vara lyhörd för vad kunden känner och upplever och kunna omsätta detta till bra lösningar och rätt vårdnivå är dessa pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek instiftades 2014 av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning och engagemang i samband med en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Tidigare pristagare här

För ytterligare information: Sara Claesson. Ordförande Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Telefon 070-838 08 87

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten, Telefon 08 - 723 50 42

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm