Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund, 3 mars 2015, Norra Latin Stockholm

Välkommen till årets Läkemedelsriksdag som tar upp frågan kring den osäkerhet som finns i inbyggd i att fatta beslut i olika former, så även kring läkemedelsbehandling. Beslut baserad på olika data fattas i alla steg från det att beslut om att registrera ett läkemedel tas till vilken patient som ska ha en viss behandling. Hur ska rekommendationer och riktlinjer se ut?

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström inledningstalar. Huvudtalare är Tomas Salmonson från Läkemedelsverket och EMA som bland annat talar om stegvis införande som ett sätt att hantera osäkerhet. Deltagarna ges möjlighet att delta i debatten genom att ta ställning i ett antal frågor med hjälp av mentometer.

Ur programmet:

  • Vad är osäkerhet? Nils-Eric Sahlin, Lunds universitet
  • Vem ska betala osäkerhetens pris? Douglas Lundin, TLV
  • Betalningsvilja och osäkerhetens pris – NT-rådets perspektiv Lars Lööf, NT-rådet
  • Vilken osäkerhet möter industrin? Anders Blanck, LIF De forskande läkemedelsföretagen
  • Hur hanteras otillräckligt underlag? Morten Sager, Göteborgs universitet
  • Från osäkerhet till nationella riktlinjer, Ulf Näslund, Hjärtcentrum, NUS, Umeå

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2015 kontaktar på förhand kia.olsson@lakemedelsakademin.se,

tel. 08 723 05 51

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm