Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

Pressmeddelande -

Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

Den 19 november anordnar Apotekarsocieteten 2015 års Scheelesymposium. Temat i år är läkemedelstillförsel och hur man för stora molekyler som bl a insulin kan underlätta läkemedelsbehandlingen för patienter. Huvudtalare är Professor Robert S Langer från MIT, USA som är 2015 år Scheelepristagare som är en pionjär inom läkemedelstillförsel. Läs mer på Läkemedelsvärlden.se och KemivärldenBiotech

Under dagen belyses tekniker som kan användas för att ge känsliga läkemedel som tidigare inte kunnat ges på annat sätt än som injektion på ett för patienterna lättare sätt. Det handlar även om att kunna tillföra läkemedel till det ställe i kroppen där det ska verka och även bestämma hastigheten för dess frisättning s k controlled release. Exempel på produkter som har förbättrats kan nämnas insulin, tillväxtfaktor, vissa cancerläkemedel och vacciner.

Symposiet börjar kl 9.00 och avslutar kl 17.30 och genomförs på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

För fullständigt program och mer information läs här

För ytterligare frågor kontakta
Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se,
08-723 50 42

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten,
karin.meyer@apotekarsocieteten.se,
08-723 50 61

Press som vill delta i Scheelesymposiet kontaktar på förhand Aram Kader, aram.kader@lakemedelsakademin.se, 08 723 50 86

Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK. Tidigare pristagare är bland andra Sir James W Black, Wellcome Research Labs, UK (1983), professor Luc Montagnier, L’Institute Pasteur, Frankrike (1986) och professor K. Barry Sharpless, The Scripps Research Institute, USA (1991), Samtliga dessa tre har senare tilldelats Nobelpriset. Pristagare senaste gången priset delades ut var Professor Garret A FitzGerald, University of Pennsylvania, USA (2013). Den ende svensk som hittills fått priset är professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige (2007). scheeleaward.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm