Gå direkt till innehåll
PRESSINBJUDAN Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

Sveriges EU-medlemskap inbjuder till en alltmer gränsöverskridande hälso- och sjukvård, vilket även gäller läkemedelsanvändning och läkemedels säkerhet. Patientrörlighet, tillgång till internet och ny teknik ställer alla berörda, patienter, hälso- och sjukvården och myndigheter inför nya utmaningar. Hur tar vi oss an dessa? Detta och vad vi tycker om det kommer att diskuteras under Läkemedelsriksdagen den 15 mars på Norra Latin.

Huvudtalare är Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Värd för årets Läkemedelsriksdag är Läkemedelsverket vars GD Catarina Andersson Forsman inleder.

Ur programmet:

  • Vad är gränslös hälso- och sjukvård för dig?
  • E-handel mot läkemedel – hot mot folkhälsan? Per-Åke Sandvold, Läkemedelsverket
  • Kommer vi att behöva fysiska apotek i framtiden? Ann Carlsson, Apoteket AB
  • Hur möter vi den pålästa patienten? Mef Nilbert, Skånes onkologiska klinik, Lund
  • Vad kan Storuman lära resten av Sverige? Andreas Lundqvist, Virtuellt Hälsocentrum, Storuman
  • Betydelsen av nationell och internationell samverkan inom en liten specialitet? Anders Fasth, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Göteborgs universitet

När: 15 mars 2016

Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller
Läkemedelsverket, Anders Carlsten, anders.carlsten@mpa.se, Charlotte Asker-Hagelberg, charlotte.asker-hagelberg@mpa.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2015 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Läkemedelsriksdagen – ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade event

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm