Gå direkt till innehåll
Periodiska systemet fyller 150 år – jubileumsåret invigs på Apotekarsocieteten

Pressmeddelande -

Periodiska systemet fyller 150 år – jubileumsåret invigs på Apotekarsocieteten

I år är det 150 år sedan Dmitrij Mendelejev presenterade sin första version av periodiska systemet. För att högtidlighålla detta avgörande bidrag till naturvetenskapen har FN:s generalförsamling och UNESCO utnämnt 2019 till det internationella året för grundämnenas periodiska system.

– Idag tar vi det för självklart, men det periodiska systemet är en omistlig del av det gemensamma språk som kemister, fysiker och biologer kommunicerat med genom läkemedlens moderna historia, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Den officiella invigningen av International Year of the Periodic Table of Chemical Elements ägde rum den 1 februari på UNESCO:s högkvarter I Paris – och nu har turen kommit till Sverige. Den 28 februari samlas ledande experter i Apotekarsocietetens bibliotek för att föreläsa om olika aspekter och utvecklingsgrenar av Mendelejevs verk.

Bakgrunden är att det var i mars 1869 som Dmitrij Mendelejev presenterade sitt arbete för den ryska kemisocieteten. Det Mendelejev hade upptäckt var att om grundämnena sorterades efter antalet protoner i stigande ordning och därefter delades in i perioder som skrevs i rader under varandra kom elementen i de lodräta kolumnerna att hänga ihop systematiskt – alkalimetaller i den första, alkaliska jordartsmetaller i den andra, lantanoider i den tredje och så vidare. Emellertid fanns ett flertal luckor i systemet då man på Mendelejevs tid endast kände till 63 av de 118 element som dagens periodiska system består av – men tack vare det periodiska systemets systematiska uppbyggnad kunde man tämligen väl förutsäga de ännu inte upptäcka grundämnenas egenskaper.

– Det är mycket hedrande för Apotekarsocieteten att få stå värd för invigningen av den svenska delen av detta minnesår, säger Karin Meyer.

Invigningssymposiet arrangeras av Svenska Nationalkommittén för kemi, som representerar Sverige i IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, i samarbete med Kemisamfundet, Apotekarsocieteten och Rysslands ambassad.

Programmet ser ut som följer:

Superheavy Elements of the Periodic Table, Sergey Dmitriev, The Joint Institute for Nuclear Research, Moskva

The Last Alchemist in Paris and the Rhubarb Connection, Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi vid Chalmers

The elements that weren’t, Anders Lundgren, professor emeritus vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Elements at the heart of future battery chemistries, Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet

History and Future of The Nobel Prize, Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Evenemang: Invitation Opening Ceremony IYPT2019 in Sweden

Plats: Apotekarsocietetens Bibliotek, Wallingatan 26A Stockholm

Tid: 28 februari, kl. 14:30–17:30

Deltagandet är kostnadsfritt, men kräver registrering senast den 21 februari.

Intresserad press anmäler sig till Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet

Ämnen

Taggar

Regioner


Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare + 46 73 822 39 99

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm