Gå direkt till innehåll
Björn Lindeke och Anne Hiselius, nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten.
Björn Lindeke och Anne Hiselius, nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten.

Pressmeddelande -

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Ett enhälligt fullmäktige hos Apotekarsocieteten 15-16 maj beslutade att till nya hedersledamöter utse apotekare Anne Hiselius och docent Björn Lindeke.

Anne är klinisk apotekare inom Region Jönköping och en pionjär inom området klinisk farmaci och valdes till hedersledamot med följande motivering:

”Med sitt fokus på patienten i centrum, att se till hela vårdkedjan och att professioner blir starkare tillsammans, har hon varit och är en förebild och inspiration för den kliniska farmacin i Sverige. ”

-Varmt tack för utmärkelsen! Jag hoppas att många kollegor tar chansen att hjälpa till att utveckla klinisk farmaci i Sverige. Betydelsefullt för mig personligen har det varit att fått chansen att skapa kontakter med, och lära av kollegor i andra länder. Här har Apotekarsocieteten via Sektionen för sjukvårdsfarmaci och stipendier för längre besök i USA och England varit viktig, säger Anne.

Björn Lindeke är docent i läkemedelskemi och var tidigare adjungerad professor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Björn har även varit VD på Apotekarsocieteten och valdes till hedersledamot med följande motivering:

”För sin tongivande forskning internationellt inom läkemedelsmetabolism och för hans

insatser för Apotekarsocieteten både som VD och i sitt engagemang och genuina

intresse och kompetens inom historia och biblioteksområdet vilken gagnat föreningens

biblioteks- och museiverksamhet.”

-Det är med stort nöje och ödmjukhet jag tagit emot Apotekarsocietetens Fullmäktiges beslut att jag utvalts till en i gruppen av initierade hedersmedlemmar, säger Björn.

Ämnen

Regioner


Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm