Gå direkt till innehåll
NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e  upplagan

Pressmeddelande -

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

Johan Gabrielssons bok Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications 5:e utgåvan, är en noga reviderad version av denna klassiker som har blivit en industristandard i sin genre. Boken behandlar olika aspekter av farmakokinetisk och farmakodynamisk analys på både grund- och forskarnivå. Med över 100 fallstudier tagna från industrin, akademin och myndigheter, visar boken vägen till hur ett kinetiskt/dynamisk resonemang kan tillämpas utifrån enkel- eller komplicerad plasmakinetik, ickelinjär kinetik, inverkan av plasmaproteinbindning, snabba och långsamma koncentration-effekt jämvikter, toleransutveckling och mycket mer.

-I denna reviderade upplaga har jag lagt extra vikt vid analys av farmakodynamiska data och mönsterigenkänning, säger Johan Gabrielsson författare till boken. Boken lämpar sig väl för undervisning i farmakokinetik och farmakodynamik samtidigt som många forskare använder den som ett referensverk. Det nya formatet och grafiken är dessutom ett gott stöd för pedagogiken.

Författare: Johan Gabrielsson, Daniel Weiner

ISBN: 978 91 982991 0 6

Utgivningsår: 2016

Utgåva: 5

Förlag: Apotekarsocieteten

Antal sidor: 1040

Bandtyp: Inbunden

Språk: Engelska

Illustrerad: Ja

Ansvarig utgivare: Karin Meyer

Mått: 170 x 245 mm

Vikt: 1900 g


För mer information kontakta:

Marie Eklund, Utbildningschef och ansvarig för Apotekarsocietetens bokförlag,
telefon 08 - 723 50 44, marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, telefon 08 - 723 50 61, karin.meyer@apotekarsocieteten.se


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm