Följ Apotekarsocieteten

Ny kurs för småföretag som utvecklar läkemedel

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2015 14:00 CET

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har i samarbete med SwedenBIO tagit fram en utbildning inom läkemedelsutveckling, från idé till produkt. Kursen vänder sig till de små och medelstora företagen inom Life science. Syftet är att öka kunskapen hos dessa företag för att både vara en påläst kravställare och kunna ta en produkt från idé till marknad.

- Vi har under senare tid noterat en hög efterfrågan på en ny form av utbildning som är anpassad efter de förutsättningar de mindre life science bolagen har idag och i framtiden. Denna utbildning ser vi som en viktig del i vårt arbete att verka för en långsiktigt stark och konkurrenskraftig life science industri i Sverige, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

- Då Life Science-sektorn befinner sig i en strukturomvandling, och ser helt annorlunda ut nu än för 10 år sedan, måste man anpassa sig till nya arbetssätt. Kunskapsinhämtning måste ske på helt annat sätt än då big pharma fanns kvar som en plantskola. Att vara med och skapa denna kurs, ligger helt i linje med våra mål att underlätta för life science-entreprenörer att ta till sig kunskap, säger Jonas Ekstrand VD SwedenBio

Kursen är framtagen i samarbete mellan Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och SwedenBIO, och genomförsmed stöd från Vinnova.

För mer information kontakta

Carlos Vaca Falconi
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
08-723 50 82
carlos.falconi@lakemedelsakademin.se
Tuulikki Lindmark
SwedenBio
070-233 25 57

tuulikki.lindmark@swedenbio.se

Karin Meyer
VD Apotekarsocieteten
08-723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Jonas Ekstrand
VD SwedenBio
070-302 08 96
jonas.ekstrand@swedenbio.e


Läkemedelsakademin – en del av Apotekarsocieteten: Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.

Om SwedenBIO: SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra närmare 200 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vår verksamhet vilar på tre delar; vi ger branschen en stark röst, vi bygger kunskap samt ger våra medlemmar ett utökat affärsnätverk.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.