Gå direkt till innehåll
Läkemedelsvärlden blir 100 procent digital

Pressmeddelande -

Läkemedelsvärlden blir 100 procent digital

Efter sommaren blir tidningen Läkemedelsvärlden helt digital. Den nya digitala tidningen kommer att fortsätta driva på utvecklingen inom oberoende medicinjournalistik och stå för bredden inom hela läkemedelsområdet.

Med en helt digital publicering ökar Läkemedelsvärlden tillgängligheten för läsarna. Tidningen och hela det omfattande artikelarkivet kommer på ett enkelt sätt att finnas tillgänglig för läsarna via dator, smartphone och läsplatta. Läkemedelsvärlden var tidigt ute med att satsa på nyhetsrapportering på nätet och ligger nu i framkant med den nya helt digitala satsningen.

Tidningens redaktionella ambition handlar fortsatt om att ge nyhetsfördjupningen och sätta olika läkemedelsfrågor i ett större sammanhang.

 -   Vi vill fortsätta vara delaktiga i och driva på utvecklingen inom oberoende och granskande medicinjournalistik. Genom att gå över till en helt digital publiceringskanal frigör vi resurser för att satsa ännu mer på bevakning, granskning, analys och rapportering från hela läkemedelsområdet, säger Petra Hedbom, ny chefredaktör på Läkemedelsvärlden sedan den 1 juni.

På nya www.lakemedelsvarlden.se, som lanseras i mitten av augusti, kommer läkemedels-relaterade nyheter att blandas med intressanta intervjuer och djuplodande reportage. Det omfattande artikelarkivet kommer att finnas kvar men med förbättrade sökmöjligheter.

 -    Den som har läst papperstidningen kommer att känna igen allt det fundamentala som tidningen     står för. Men nu har vi möjlighet att bevaka mer och uppdatera våra läsare snabbare, säger Petra Hedbom.

Den nya digitala Läkemedelsvärlden kommer att ha fler annonsplaceringar och bättre bannerformat. Jobbsök-funktionen blir smidigare och den nya avdelningen för lediga jobb kommer att bli mer överskådlig och erbjuda bättre exponering för rekryterare och arbetsgivare som söker läkemedelskompetent personal.

 Utvecklingsarbetet med den nya digitala tidningen görs tillsammans med webbkonsultbyrån A3J och designbyrån Wonderboys och samtidigt genomförs ett plattformsbyte från Zino till Drupal.

 -    Det kreativa arbetet började i princip med ett vitt ark och vi har tillsammans jobbat igenom innehåll, struktur, navigering och design. Vi har bland annat velat få med form och känsla från papperstidningen, säger Mia Maria Ronell, marknadschef på tidningen.

 Mycket av innehållet i den digitala tidningen kommer att vara öppet, men läsaren kommer också erbjudas exklusivare material som kommer att kallas LmV Plus och kräva inloggning.

 -    Vi tittar på ett smidigt system där läsaren enkelt väljer betalningssätt och betalningsperiod. En del material kommer också kunna köpas och laddas ner direkt i pdf-format, säger Mia Maria Ronell.

 

Kontaktuppgifter:
Petra Hedbom, chefredaktör, petra@lakemedelsvarlden.se telefon 08 723 50 29
Mia Maria Ronell, marknadschef, mia@lakemedelsvarlden.se telefon 08 723 50 26

Om Läkemedelsvärlden:
Läkemedelsvärlden grundades 1897 (hette de första hundra åren Svensk Farmacevtisk Tidskrift) och är därmed Sveriges äldsta tidning om läkemedel. Under de senaste åren har utgivningsfrekvensen minskat från 12 till sju nummer per år, i takt med att webben blivit en alltmer självklar kanal för den dagliga nyhetsrapporteringen. Den 11 juni utkommer sista numret av den tryckta tidningen.

Tidningen vänder sig till alla som är intresserade av eller verksamma inom läkemedelsområdet, inom apotek, hälso- och sjukvården, forskning och utbildning, myndigheter, det politiska livet och inom läkemedelsindustrin. Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten, en ideell och obunden organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel och en bättre läkemedelsanvändning i samhället.

 

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm