Gå direkt till innehåll
Läkemedelskongressen 2011- vad väntar runt hörnet inom läkemedelsbranschen?

Pressmeddelande -

Läkemedelskongressen 2011- vad väntar runt hörnet inom läkemedelsbranschen?

 

Idag är det stort fokus på läkemedelsbranschen både från media och från enskild läkemedelskonsument. Sverige har fått en ny apoteksmarknad med flera aktörer inblandade – hur blev det? Samtidigt står läkemedelsbranschen inför en stor utmaning med högt ställda krav på effektiva, säkra och miljövänliga läkemedel. Hur ska vi få nya läkemedel i framtiden som uppfyller alla krav? Hur kan vi informera och stötta läkemedelskonsumenten i sin läkemedelsbehandling? Läkemedelskongressen 2011 lägger fokus på framtiden – vad väntar runt hörnet inom läkemedelsbranschen?

Läkemedelskongressen är den största återkommande kongressen för läkemedelsbranschen i Sverige. Programmen har utarbetats av Apotekarsocietetens sektioner och special interest groups, Läkemedelsakademin, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Uppsala universitet, Actavis, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet och Farmacevter utan Gränser.

Bland höjdpunkterna i det späckade programmet presenterar Läkemedelskongressen 2011 årets huvudtalare:

Anders Ekblom, Executive VP Global Medicine Development, AstraZeneca
Utmaningar för morgondagens läkemedelsutveckling
Måndag kl 09:15-10:15

Lawrence Brown, PharmD, Associate Professor, University of Tennessee Health Centre, USAPharmaceutical Care – experiences from the US
Tisdag kl 09:15-10:15

Joakim Larsson, PhD, Associate Professor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Utsläpp från läkemedelsproduktion – en global utmaning
Onsdag 09:15-10:15

Parallella program från kl 11:00 – utförlig information på www.lakemedelskongressen.se

Måndag 7 november

 • Antibiotikaresistens och hotet mot världshälsan (Farmacevter utan gränser)
 • Farmaceutisk vård på apotek – nya tider, nya grepp (Sektionen för öppenvårdsfarmaci)
 • Real World Evidence Studies (Sektionen för klinisk prövning)
 • Vad är framtidens läkemedel till djur? (Sektionen läkemedel för djur)
 • Personalens kompetens – läkemedelskonsumentens trygghet (Farmaciförbundet)
 • Att kommunicera om byte – ett interaktivt symposium om generisk substitution (Actavis)

Tisdag 8 november

 • Farmacevtens roll på apotek i framtiden (Apotekarsocieteten)
 • Läkemedel i morgondagens sjukvård (Sektionen för sjukhusfarmaci)
 • Nya krav i GxP regelverket – vad innebär det i praktiken? (Sektionen för kvalitetssäkring)
 • På gränsen – medicintekniska produkter som komplement till eller ersättning för läkemedel (SIG Medical Devices)
 • Europeisk utblick. Apotek och läkemedelsindustri. Sociala medier. (Läkemedelsakademin, LIF-de forskande läkemedelsföretagen, Sektionen för läkemedelsinformation)
 • Så når vi nollvision för läkemedelsrelaterade problem (Sveriges Farmacevtförbund)

Onsdag 9 november

 • Läkemedel till barn på samma villkor som vuxna (Sektionen för Regulatory Affairs)
 • Trender på egenvårdshyllan – är apoteken redo? (Sektionen för farmakognosi)
 • Gränslösa problem – vem orkar bry sig? (Sektionen för läkemedelsinformation)
 • Läkemedel och miljö imorgon (Läkemedelsakademin)
 • Akademisk forskning och morgondagens läkemedelsutveckling (Uppsala universitet)

 

Prisutdelningar i samband med Läkemedelskongressen 2011

Apotekarsocietetens pris Bengt Danielsson-föreläsning
Årets pristagare Mats E Johansson (Mattis), Mattis Galenik presenterar Lika eller olika? Galeniska och farmaceutiska aspekter på originalpreparat, generika och generisk substitution
Måndag 7 november kl 11:00

Actavis stipendium inom apoteksforskning
Måndag 7 november kl 14:45

Farmaciförbundets utmärkelse ”Årets arbetsplats 2011”
Måndag 7 november kl 13:30

Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
När: 7-9 november 2011
Information & program: www.lakemedelskongressen.se

Anmälan press – vänd dig direkt till registreringsdisken i kongresslokalen,
Stockholmsmässan

 Webb:
Twitter hashtag #lmkongress
Läkemedelskongressen 2011 www.lakemedelskongressen.se
Läkemedelsakademin www.lakemedelsakademin.se
Apotekarsocieteten www.apotekarsocieteten.se

Kontakt:
Monika Jensen Sköld
Projektledare Läkemedelskongressen 2011
Tel. 08-723 50 22
E-post monika.jensen-skold@lakemedelsakademin.se

Agnetha Ekestam Lindström
Projektadministratör Läkemedelskongressen 2011
Tel. 08-723 50 82
E-post agnetha.ekestam@lakemedelsakademin.se

 

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm