Gå direkt till innehåll
Läkemedelskongressen 12-13 november inkl Scheelesymposiet och Scheele Award

Pressmeddelande -

Läkemedelskongressen 12-13 november inkl Scheelesymposiet och Scheele Award

Läkemedelskongressen - Smärta och smärtlindning - ny kunskap, nya substanser, nya behandlingar. Stockholm Waterfront

Ta del av Petra Medes erfarenheter att leva med smärta. Vad pågår inom smärtforskningen? Hur bemöter man smärtpatienten i vård och på apotek? Kan djur känna smärta? Detta och mycket mer, se vidare i programbladet nedan.

Scheelesymposiet med Scheele Award

Professor Garret A FitzGerald från University of Pennsylvania är 2013 års Scheelepristagare. Professor FitzGerald är en riktig tungviktare inom den translationella forskningen, med en bredd och ett djup i sin gärning som överträffar det mesta. Priset delas traditionsenligt ut under Scheelesymposiet som blir en spännande dag uppbyggd kring Professor FitzGeralds forskning. Prostanoidbiologi samt periferamolekylära klockors roll i kardiovaskulär biologi, metabolism och åldrande kommer att belysas ur kliniskt- såväl som forskningsperspektiv. Missa inte möjligheten att lyssna på Professor FitzGerald och flera andra internationellt erkända forskare inom fältet.

Bland övriga föreläsare finns:

Professor Carlo Patrono, Catholic University, Rome; Professor Susan Brain, King’s College, London; Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Stockholm

För mer info om program och tider se Programblad nedan

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre
När: 12-13 november 2013

Webb:

Twitter #Lmkongress resp #Scheeleaward

Kontakt:

Läkemedelskongressen Anders Pesula anders.pesula@lakemedelsakademin.se  tel 08 723 50 45

Scheelesymposiet Lilian Walther Jallow lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se tel 08 723 50 10


Relaterade länkar

Ämnen


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm