Gå direkt till innehåll
Läkemedelsakademin står för kvalitet och kompetenshöjning på ny mässa

Pressmeddelande -

Läkemedelsakademin står för kvalitet och kompetenshöjning på ny mässa

Nu kallas Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, Läkemedelsakademin, in för att föra in ett högkvalitativt utbildningsmoment i den nya satsningen Apoteksforum.

Apoteksforum är en kombinerad mässa och konferens som ska erbjuda medarbetare på apotek ny kunskap, inspiration, utveckling och överblick av nyheter som är viktiga för branschen.

– Det är glädjande att vi kan stå för kompetensutveckling på en ny spännande arena, säger Marie Eklund, chef för Läkemedelsakademin.

Apoteksforum är en vidareutveckling av den tidigare mässan Apotek & Egenvård och kommer att arrangeras årligen med en utställningsdel och en konferensdel med seminarier och föreläsningar. Den nya mötesplatsen för apotekspersonal ska ge besökarna senaste nytt på egenvårdsområdet men också ny kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har arbetsmarknaden radikalt förändrats för personal på landets apotek, något som även påverkat möjligheten till fort- och vidareutbildning.

– Det ligger rätt i tiden att erbjuda fördjupad kunskap. Alla förstår vikten av kompetenshöjning i yrken där misstag kan få ödesdigra konsekvenser, säger Marie Eklund. Samtidigt är det viktigt att fokusera på de positiva möjligheter som hög kompetens möjliggör vad gäller goda kundmöten som ger förutsättningar för en bättre hälsa.

Det var efter att 2017 års Apotek & Egenvård utvärderats som arrangören, BraMässor Sverige AB, kunde konstatera att såväl utställare som besökare önskade ett mer riktat forum. I det uppdaterade koncept som nu håller på att ta form går Läkemedelsakademin in som medarrangör med uppdraget att säkerställa branschrelevanta utbildningsmoment av hög kvalitet.

– Vår utbildningsverksamhet är mycket uppskattad och jag är övertygad om att Läkemedelsakademin kommer att bidra till att Apoteksforum får en modern och attraktiv innehållsmix, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten där Läkemedelsakademin ingår.

Under Apoteksforum arrangeras också den uppskattade tävlingen Årets Kompetensapotek. Tävlingen genomförs i frågesportform och innehållet fokuserar på olika delar av läkemedelsområdet med tyngdpunkt på kundmötet på öppenvårdsapotek.

Den första upplagan av Apoteksforum hålls den 9–10 oktober 2018 på Kistamässan i Stockholm.

För ytterligare information om Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin, kontakta Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, tel: 076 - 855 96 48 eller Marie Eklund, Läkemedelsakademin, tel: 070 – 872 35 31.

För information om BraMässor Sverige AB, kontakta Bosse Magnusson, tel: 070 –332 33 90

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm