Gå direkt till innehåll
Hanna Rickberg (tv) och Jeanette Jansson börjar på Läkemedelsakademin i början av 2017.
Hanna Rickberg (tv) och Jeanette Jansson börjar på Läkemedelsakademin i början av 2017.

Pressmeddelande -

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Apotekarsocietetens dotterbolag har anställt Hanna Rickberg som teamledare/utbildningsledare med ansvar för kliniska prövningar och medicinteknik och Jeanette Jansson som vikarierande projektledare.


- Dessa rekryteringar är en viktig pusselbit i det arbete som vi aktivt gjort för att möta framtidens utbildningsbehov som ställer andra krav på sätt att leverera utbildningar. Det digitala inslaget kommer att öka liksom kravet på att snabbt kunna tillgodose behov som dyker upp. Dessa rekryteringar är ett viktigt steg i att Apotekarsocieteten fortsatt ska vara en viktig aktör för kompetensutveckling i dagens och morgondagens life science, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.


Hanna Rickberg är apotekare och kommer närmast från ICON Clinical Research Sweden och har stor erfarenhet av kliniska prövningar. Förutom att vara ansvarig utbildningsledare för området kliniska prövningar och medicinteknik kommer Hanna även att ha en ny roll som teamledare för samtliga projektledare inom Läkemedelsakademin. Hanna börjar sin anställning den 21 februari.


Jeanette Jansson kommer nu senast från Karolinska Science Park (KISP) där hon bland annat arbetat med projektledning inom konferenser, nätverksaktiviteter, seminarier och utställningar. Jeanette börjar sin anställning den 9 januari.


För mer information kontakta:
Karin Meyer 08 - 723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten

Marie Eklund 08 - 723 50 44
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Birgitta Karpesjö 08 – 723 50 42
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm