Gå direkt till innehåll
Årets vinnare Karna Wisenius, Apoteket AB och Niclas Carlsson, MSD på var sin sida om Karin Meyer, Apotekarsocieteten.
Årets vinnare Karna Wisenius, Apoteket AB och Niclas Carlsson, MSD på var sin sida om Karin Meyer, Apotekarsocieteten.

Pressmeddelande -

Diabetesprojekt vinnare av Bästa patientinformation 2018

Priset för Bästa patientinformation 2018 tilldelas projektet Hälsoaktiv som är ett samarbete mellan Apoteket AB och läkemedelsföretaget MSD. Syftet med Hälsoaktiv är att stödja patienter med diabetes – både vad gäller läkemedelsbehandling och beteendeförändringar. De har vunnit med följande motivering.

"Projektet har som syfte att stödja diabetespatienter i deras läkemedelsbehandling. I projektet har apoteken en aktiv roll i att stötta individen till beteendeförändringar genom att vara en brygga mellan vård och patient."

– Det här är ett utmärkt exempel på informationsinsatser som leder till att patienter kan få maximal nytta av sin läkemedelsbehandling. Det visar också på ett stort engagemang för personer som lever med en av vår tids stora folksjukdomar, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Priset har delats ut idag, den 20 september, vid en högtidlig ceremoni på den Nationella Patientsäkerhetskonferensen som arrangeras av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bakom priset står Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Ambitionen med Hälsoaktiv är att ge personer med diabetes typ 2 en möjlighet att själva förstå och påverka sin livsstil och sjukdom och att, med en pedagogisk grund, skapa patientinformation som engagerar och motiverar. Programmet vänder sig till diabetespatienter som tablettbehandlas och tanken är att en djupare insikt om sjukdom och behandling också kan ge en långsiktig effekt där livsstilsförändringar är en central del.

För att säkra långsiktigheten utnyttjas det förtroendekapital som apotekspersonal besitter i kraft av sin expertis inom läkemedel, och programmet introduceras för patienten i samband med apoteksbesök. Under ett coachande samtal anpassas informationen utifrån patientens ”motivationsgrad”.

Programmet har nyligen utvärderats efter ett och ett halvt år – och 6 700 patienter rekryterade via apotek – och det står klart att det mötts av stor uppskattning från diabetespatienterna. Enkla tekniska lösningar som sms och information via e-post har bidragit till framgången, liksom att erfarna diabetessjuksköterskor varit med och utformat programupplägg och texter.

Bidragen i tävlingen Bästa patientinformation bedöms utifrån en rad kriterier, bland annat interaktivitet, kunskapsbyggande och tillgänglighet. Även designen, innehållet och helhetsintrycket vägs in i bedömningen.

– Det är glädjande att kunna premiera goda insatser för en så stor patientgrupp som de diabetessjuka, säger Karin Meyer. Här finns stora hälsovinster att göra och i det här projektet lyfts apoteken som en viktig mötesplats i vårdkedjan.

För mer information om priset
Kia Rönngard, ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten,
070–887 75 50
För mer information om Apotekarsocieteten
Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, 076–855 96 48

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm