Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Carin Svensson tar över ordförandeskapet för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten

Carin Svensson som nu tar över ordförandeskapet för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten är för närvarande farmacichef på Kronans Droghandel. Carin har bred erfarenhet inom öppenvårdsfarmacin och är djupt engagerad i frågan om samverkan mellan professionerna för bättre läkemedelsanvändning både för människor och  djur. Hon anlitas ofta som panelexpert, deltar flitigt i debatter och har ett tydligt öppenvårdsperspektiv.

Carin är legitimerad apotekare och har arbetat inom Apoteket AB sedan början av 70-talet. Hon har tidigare bland annat varit informationsapotekare, projektledare för läkemedelsprofiler, apoteksområdeschef för apoteken i Järfälla-Upplandsbro utanför Stockholm och startat upp Flygplatsapoteket på Arlanda. Hon har även vid två tillfällen varit ordförande för Sveriges Farmacevtförbund.

När jag frågar Carin varför hon tagit förtroendeuppdraget som styrelseordförande för öppenvårdssektionen, så svarar hon: För att sätta öppenvårdsfarmacin på kartan. Öppenvårdsfarmacin ska synas, höras och märkas!


Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci
arbetar för att varje möte i öppenvården ska hålla hög kvalitet och säkerhet. Mötet ska präglas av samsyn för att uppnå optimal läkemedelsanvändning för individ och samhälle. Sektionen för öppenvårdsfarmaci arbetar även för att skapa en mötesplats där olika professioner kan samverka med patientens bästa i fokus och  har visionen att verka för kompetens och professionalism i den farmaceutiska yrkesrollen.

 

För mer information kontakta:
Amadou Jallow, valberedningens ordförande,
Tel: 072 211 09 91
E-post: amadou.jallow@apl.se

 

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm