Gå direkt till innehåll
Carin Svensson mottagare av Rune Lönngrenpriset 2014

Pressmeddelande -

Carin Svensson mottagare av Rune Lönngrenpriset 2014


Apotekare Carin Svensson, Curaapoteket, Barkarbystaden har tilldelats Rune Lönngrenpriset 2014. Hon får priset för sitt mångåriga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning. Med läkemedelsanvändaren i fokus har hon arbetat med att lyfta fram olika professioners gemensamma arbete, inte minst apoteksfarmacevtens.

Carin har under sitt yrkesliv haft olika positioner inom apoteksvärlden men har alltid trivts bäst att jobba på apoteket nära kunden.

- Jag är mycket hedrad av att jag som arbetat stor del av mitt yrkesverksamma liv på apoteksgolvet har fått denna utmärkelse. I mötet med kunden på apotek och kännedom om dennes läkemedel kan många frågetecken kring hur de ska användas redas ut. Här kan och bör vi som apoteksfarmacevter göra stor patientnytta som en del i vårdkedjan, säger Carin.

Priset delas ut under Läkemedelskongressen 2014 den 20 oktober. I anslutning till detta håller Carin en föreläsning med titeln ” Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet”
Till programmet för Läkemedelskongressen

Rune Lönngrenpriset är instiftat av Apotekarsocietetens styrelse 2007 i samband med apotekare Rune Lönngrens 90-årsdag för att erinra om hans arbete inom utbildning och förbrukningsstudier på läkemedelsområdet och ska spegla läkemedelsanvändning och därtill närliggande områden. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del till ytterligare sådana. Priset utdelas vart annat år och är på 25 000 kronor.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm