Gå direkt till innehåll
"Vi måste alla bidra till att öka livslängden av befintliga antibiotika och då är kunskap det viktigaste medlet", säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Foto: Bosse Johansson
"Vi måste alla bidra till att öka livslängden av befintliga antibiotika och då är kunskap det viktigaste medlet", säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Foto: Bosse Johansson

Pressmeddelande -

Bekämpa antibiotikaresistens med kunskap – Apotekarsocieteten i debattinitiativ

– Vi kan inte förlita oss på att läkemedelsindustrin hinner ta fram nya antibiotika i takt med att de gamla förlorar sin effekt, utan vi måste alla ta vårt ansvar för att minska användningen av antibiotika för att bromsa resistensutvecklingen. Det är en förutsättning för att bevara effekten av befintliga antibiotika tills nya är tillgängliga.

Det är budskapet i en debattartikel i Upsala Nya Tidning som Apotekarsocietetens VD Karin Meyer skrivit ihop med professor Björn Olsen, en av landets ledande experter på området.

Antibiotika är en av de hörnpelare som modern medicin vilar på. Tack vare antibiotika kunde sjukdomar som tidigare dödade urskillningslöst plötsligt botas – billigt, enkelt och utan större biverkningar. Men efter decennier av vårdslös användning har flera antibiotika förlorat sin effekt samtidigt som det, trots landvinningar inom genteknik och kartläggning av bakteriers arvsmassa, blivit både svårare och dyrare att hitta nya behandlingar. Utveckling av antibiotikaresistens måste bromsas om vi ska kunna undvika en framtid där våra barn och barnbarn inte kan behandlas för lunginflammation, och där transplantationer och cancer­behandlingar blir alltför riskfyllda då skydd saknas mot potentiellt dödliga följdinfektioner.

– Vi kan inte längre förlita oss på att sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin ska lösa problemet, utan ansvaret är allas, säger Karin Meyer. Vi måste alla bidra till att öka livslängden av befintliga antibiotika och då är kunskap det viktigaste medlet.

Apotekarsocieteten är engagerad i flera projekt som syftar till att förbättra användningen av existerande antibiotika, däribland det möte som arrangerades på måndagen i samarbete med Läkemedelsvärlden.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm