Gå direkt till innehåll
Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

Pressmeddelande -

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel även 2017. Liksom tidigare år kommer medlen användas för att översätta Läkemedelsakademins e-learning kurser inom farmakoterapi till arabiska. Nytt för i år är en stor satsning på kommunikationsträning i yrkessvenska samt att fördjupa och utvidga kursen i Apotekssvenska. En riktad satsning görs också för att stödja de farmaceuter som ska göra universitetens kunskapsprov och/eller genomgå kompletteringsutbildningarna för att få sin svenska legitimation. Som förberedelse och stöd för de prov och kompletteringsutbildningar som universiteten i Göteborg och Uppsala arbetar med kommer Läkemedelsakademins svenska e-learningkurser i farmakoterapi och egenvård göras tillgängliga. Totalt har parterna beviljats knappt 4,5 miljoner kronor.

- Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har fått förtroende att fortsätta detta viktiga arbete med att förkorta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Ett arbete som även uppmärksammades internationellt vid FIP-kongressen förra året, säger Karin Meyer vd Apotekarsocieteten. Intresset för denna vår svenska modell är stort och utbildningsledare Annika Tengvall kommer att medverka i en session kring detta på den kommande FIP-kongressen i september.

Bakgrunden till dessa Främjandemedel är det under senare åren stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien men även från andra länder utanför EU i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

För mer information kontakta:
Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Johan Sommar, Svensk Handel, 010-471 85 781
Åsa Ramel, Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846
Jenny Harlin, Sveriges Farmaceuter, 08-507 999 05

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm