Gå direkt till innehåll
Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, tar med glädje emot beskedet om att botande hepatit C-läkemedel nu subventioneras för alla patienter oavsett sjukdomsstadium. Foto: Bosse Johansson
Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, tar med glädje emot beskedet om att botande hepatit C-läkemedel nu subventioneras för alla patienter oavsett sjukdomsstadium. Foto: Bosse Johansson

Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten välkomnar subvention av hepatit C-läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att subventionera botande hepatit C-läkemedel till alla patienter oavsett sjukdomsstadium. Fram till nu har subvention endast gällt för behandling av de svårast sjuka patienterna, men tack vare dramatiskt minskade läkemedelskostnader blir det nu möjligt att behandla alla med hepatit C-infektion.

– Detta är ett mycket glädjande beslut. Behandling till alla drabbade är en förutsättning för att nå WHO-målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Hepatit C är en virusinfektion som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död. Fram till för bara några år sedan kunde vården bara erbjuda interferon och ribavirin, en behandling som ger svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen.

Med början år 2014 har en rad nya och effektiva läkemedel med mild biverkningsprofil kommit. Problemet var priset – då det kunde kosta långt över en miljon kronor att behandla en patient fanns inte de ekonomiska förutsättningarna för att behandla alla de uppskattningsvis 40 000 personer i Sverige som bar på smittan. Idag finns behandlingsalternativ som kostar under 100 000 kronor vilket möjliggör subvention av läkemedel till alla med hepatit C, oavsett fibrosstadium och genotyp.

– Det innebär att långt fler patienter kommer att bli botade och att smittspridningen kan minska, säger Karin Meyer. Det är även en viktig pusselbit för att Sverige på allvar ska kunna bidra till WHO-målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030.

Att läkemedlen nu blir ekonomiskt tillgängliga är ett avgörande framsteg i kampen mot denna dödliga virussjukdom, men i ett nästa steg är det även viktigt att förbättra förutsättningarna för screening och diagnos av de patientgrupper som är svåra för sjukvården att nå, menar Karin Meyer.

– Det gäller framför allt patienter som injicerar narkotika, och för att uppnå detta krävs att samarbetet mellan infektionsavdelningar, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer optimeras.

Hur detta samarbete ska gå till finns beskrivet i ett konsensusdokument som är framtaget av en tvärvetenskaplig expertgrupp från olika delar inom psykiatri, beroendevård och infektionskliniker. Konsensusdokument om förbättringar i behandlingen av hepatit C för personer som injicerar droger presenterades av U-FOLD och Apotekarsocieteten under våren 2017.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm