Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten instiftar pris för bästa patientinformation

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklar detta till pris för ”Bästa patientinformation”. Avsikten är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling - och uppnå god effekt och säkerhet.

- Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten.

Priset kommer att delas ut första gången på Läkemedelskongressen 2017 och kommer att utses via ett nomineringsförfarande på liknande sätt som för Bästa bipacksedel och kommer att ha som krav att läkemedlet ska finna på marknaden under innevarande år som priset avser. Vinnaren kommer att utses av en jury utsedd av Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten. Bedömningskriterier har fokus på kreativitet, nytänkande, ändamålsenlighet och informationens begriplighet.

Mer information kommer att finnas på apotekarsocieteten.se under våren 2017.
Kontakt:
Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42
Karin Meyer, VD, karin.meyer@apotekarsocieteten.se , telefon 08 723 50 61

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm