Gå direkt till innehåll
Glada vinnare från ALK Nordic från vänster: Monika Funkenberg, Maria Airey och Anna Nyman Lind
Glada vinnare från ALK Nordic från vänster: Monika Funkenberg, Maria Airey och Anna Nyman Lind

Pressmeddelande -

​Allergivaccination.se vinnare av Bästa patientinformation 2019

Mottagare av priset för Bästa patientinformation 2019 är projektet allergivaccination.se från ALK Nordic. Syftet med allergivaccination.se är att stödja patienter som genomgår allergivaccination med tabletter, en behandling som sträcker sig över tre år. De har vunnit med följande motivering.

"Allergivaccination.se är ett koncept som skapar konkret nytta för patient, vård och samhälle. Med allergivaccination.se motiveras patienten att ta rätt läkemedel, i rätt dos, under rätt tid och motiveras även till att inte ge upp trots eventuella biverkningar. Allergivaccination.se bidrar till att läkemedlet får avsedd effekt och därmed till att samhället får ut maximalt av den investering som görs i behandlingen.”

– Det här är ett bra exempel på hur modern informationsteknik kan användas för stöd till att patienter kan få maximal nytta av sin läkemedelsbehandling, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Priset har delats ut idag, den 30 januari. Bakom priset står Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Appen är framtagen som ett hjälpmedel för patienter som har förskrivits allergivaccination, en behandling som pågår under tre år. Behandlingen finns sedan 2006 i tablettform. Målet med behandlingen är att patienterna ska bli besvärsfria från sina allergisymtom. För att det ska uppnås är följsamheten viktig. Den vanligaste orsaken till att patienter inte fullföljer behandlingen är biverkningar som uppträder i början av behandlingen. Syftet med appen är att ge information om hela behandlingsförloppet och på så sätt vara ett stöd för ökad följsamhet.

– Som underlag i arbetet med att ta fram appen gjordes en följsamhetsstudie. Med den som underlag tog vi fram appen som under 2019 lanserades i Sverige, Danmark och Finland. Ännu är det för tidigt att utvärdera men vi har många positiva kommentarer från vårdgivare som ser den som ett bra stöd till patienterna, säger Anna Nyman Lind, ALK Nordic

Priset för Bästa patientinformation har deltas ut sedan 2017. Bidragen i tävlingen bedöms utifrån en rad kriterier, bland annat interaktivitet, kunskapsbyggande och tillgänglighet. Även designen, innehållet och helhetsintrycket vägs in i bedömningen.

Övriga nominerade 2019 var:

AbbVie – Skyrizi.eu – en digital bipackssedel anpassad för EU.

Cancercentrum – Regimbibliotek för cancerläkemedel

Uppsla Monitoring Center – WHO Collaborating center for International Drug Monitoring - Medsafetyweek

För mer information om priset 
Kia Rönngard, ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten,
070–887 75 50
För mer information om Apotekarsocieteten 
Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, 076–855 96 48

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm