Gå direkt till innehåll
Agneta Nordberg Bengt Danielsson föreläsare 2014

Pressmeddelande -

Agneta Nordberg Bengt Danielsson föreläsare 2014


Professor Agneta Nordberg, Karolinska Institutet har utsetts till 2014 års Bengt Danielsson föreläsare. Agneta är verksam vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi. Hon får priset för sin forskning inom Alzheimers sjukdom och för hennes engagemang för patienter med sjukdomen.  Denna sjukdom där bland annat orienteringsförmågan försvinner tidigt. Kunskapen om orienteringsförmågan som belönades med nobelpriset i fysiologi eller medicin i år.

Agneta håller sin föreläsning som har titeln ”Behandling av Alzheimers sjukdom – idag, i morgon och dagen efter i morgon” under Läkemedelskongressen den 20 oktober. Till programmet för Läkemedelskongressen

Bengt Danielsson föreläsningarna inrättades 1989 för att erinra om professor Bengt Danielssons mångåriga
engagemang inom farmacevtisk utbildning. De syftar till att låta en därtill skickad person på ett pedagogiskt sätt
presentera ett för läkemedelsområdet nytt ämne. 

För ytterligare information:

Göran Lidgren, utbildningschef Läkemededelsakademin
goran.lidgren@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 44


Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 42


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm