Gå direkt till innehåll
3,7 milj för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

Pressmeddelande -

3,7 milj för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel för 2016. Medlen ska användas till att fortsätta det framgångsrika arbetet med att översätta utbildningsmaterial till arabiska. Denna gång kommer även nya kurser att utvecklas för att möta målgruppens behov och för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Totalt har parterna beviljats drygt 3,7 miljoner kronor.

Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien, i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

Läkemedelsakademin kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att översätta befintliga e-learningkurser inom farmakoterapi, avsedda för apoteksfarmaceuter, till arabiska. Kurser i Naturläkemedel och Expeditionsförfattningar ska revideras och översättas, en kurs skapas i Svensk apoteksstandard och en kurs i apotekssvenska tas fram. Det sistnämnda något som ses som mycket angeläget och ett klart uttryckt önskemål från apoteksaktörerna.

– Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende i det viktiga arbetet att korta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Alla kurser inom detta projekt är angelägna och viktiga, men jag vill ändå specifikt lyfta fram kursen inom Svensk apoteksstandard och kursen i apotekssvenska som är viktiga grundstenar i arbete på apotek, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

– Introduktionen av nyanlända apotekare på arbetsmarknaden har flera gånger lyfts fram som ett föredöme för övriga legitimationsyrken. Sveriges Farmaceuter har varit en aktiv part i det sk snabbspåret för nyanlända och arbetet med att översätta relevant studiematerial är helt i linje med det, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

För mer information kontakta:

Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter, 0709-39 99 01
Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Kristina Karmestedt Estman, arbetsrättsexpert/förhandlare Svensk Handel, 010-47 18 621
Åsa Ramel, arbetsrättsexpert/förhandlare Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm