Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

- Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Det fortsatta arbetet från Susanne Ås Sivborgs utredning kring förutsättningarna för en nationell life science strategi har ju sagts vara en del av som ska handhas av innovationsrådet.

Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ som utifrån ett helhetsperspektiv ska föra en dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan mellan dessa ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

- Att inte sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns med i Rådet är lite oroande. För en utveckling av life science är sjukvårdens engagemang av yttersta vikt. Vi ser fram emot rådets arbete och Apotekarsocieteten med medlemmar som arbetar inom hela läkemedelskedjan ser fram emot att bidra till det fortsatta arbetet för en bra utveckling av life science i Sverige.

Ämnen

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm