Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Apotekarsocieteten utlyser priser för bästa doktorsavhandlingar

Tre av Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner utlyser tillsammans med bl a AstraZeneca tre priser för bästa doktorsavhandling inom olika delar av läkemedelsområdet.

GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa avhandling inom området galenisk farmaci och biofarmaci framlagd vid svenskt universitet under perioden 10 juni 2013- 10 juni 2014. Sista ansökningsdag 14 juni 2014.

Phabian Award delas ut av Sektionen för läkemedelsanalys inom områdena kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter) farmacevtiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydels för läkemedelseffekter och -interaktioner. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 1 maj 2013 - 30 april 2014. Sista ansökningsdag 13 juni 2014.

Rosenön Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 15 juni 2013 - 15 juni 2014. Sista ansökningsdag 16 juni 2014.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm