Gå direkt till innehåll
Apotekarsocietetens VD Karin Meyer är stolt och glad över organisationens kandidatur som värd för den internationella toppkonferensen HUPO 2020.
Apotekarsocietetens VD Karin Meyer är stolt och glad över organisationens kandidatur som värd för den internationella toppkonferensen HUPO 2020.

Nyhet -

Apotekarsocieteten kandiderar som värd för internationell toppkonferens 2020

Nu tar Apotekarsocieteten initiativ för att öka synligheten på högsta internationella nivå. Genom att ansöka om värdskapet för världskongressen för proteomik, HUPO 2020, vill organisationen lyfta Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

– Sverige är framstående inom proteomik och området är centralt i utvecklingen av morgondagens läkemedel. Vår ansökan får starkt stöd och ligger helt rätt i tiden, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utvecklingen av biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl i en internationell jämförelse.

Den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome Organisation (HUPO), är ett internationellt konsortium som består av nationella proteomikforskningsorganisationer, akademiska institutioner och branschpartners. Organisationens syfte är att främja kunskap och utveckling på proteomikområdet genom att företräda proteomikforskare över hela världen och underlätta vetenskapliga samarbeten mellan medlemmar. HUPO:s största och viktigaste möte är HUPO World Congress som anordnas enligt ett roterande schema i olika delar av världen. I år hålls världskongressen i Dublin och det är när den återvänder till Europa år 2020 som Stockholm vill stå som värd.

– Sverige ¬har en stark ställning inom proteomiken, inte minst genom banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry, säger professor György Marko Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som utarbetar det vetenskapliga programmet för den svenska kandidaturen.

– Vi kommer att kunna erbjuda ett vetenskapligt program av yppersta världsklass där vi för första gången involverar såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården för att ta proteomiken till nästa nivå.

Den ansökan som skickats in av Apotekarsocieteten stöds av en lång rad aktörer, däribland Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms stad, samt AstraZeneca och andra läkemedels-samt Biotechföretag.

– Det känns helt rätt att Apotekarsocieteten är med och bidrar till att Sverige ytterligare stärker den vetenskapliga profilen och tar täten på det här viktiga området, säger Karin Meyer.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm