Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Läkemedelssamtal på apotek möjliga men viktigt att komma vidare

Läkemedelsverket har inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin genomfört ett pilotprojekt med Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Tanken med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är att minska felaktig läkemedelsanvändning och i stället få ut hela nyttan av läkemedelsbehandlingen. Under våren 2014 har ett pilotprojekt med fokus på genomförbarhet genomförts. Rapporten från projektet visar att det går att genomföra men det finns en del som behöver klargöras inte minst kring lagstiftning innan det implementeras. Till rapporten Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på apotek

- Apoteken är sista länken i vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen och många frågor kommer först på apoteket när användaren ser ”sin” förpackning. Det är viktigt att dessa samtal inte blir en isolerad företeelse för apoteken utan att de blir en del av en kedja där det finns möjlighet för apoteken att kommunicera med förskrivarna. Det arbete som pågår kring olika eHälsosatsningar som Nationell patientöversikt borde kunna öppna för en sådan kommunikation, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm