Gå direkt till innehåll
Läkemedelskongressen 2014

Läkemedelskongressen 2014

Tid 20 Oktober 2014 – 11 September 2014

Plats City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. Årets kongress genomförs den 20 oktober i Stockholm och tar fokus på läkemedelssäkerhet i forskning, tillverkning, distribution och i användning. Efter en inledande debatt belyser parallella föredrag aktuella frågeställningar och några av de senaste nyheterna om och kring: Läkemedelsforskning och utveckling Tillverkning och handel Användning och patientsäkerhet Medicintekniska produkter Vaccination av hund och katt. Oavsett om du är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin så erbjuder kongressen kompetensutveckling och ny kunskap för dig! Du som är apotekare kan söka stipendium för att delta i kongressen. Läs mer på www.apotekarsocieteten.se Välkommen! Göran Lidgren och Petra Flygare

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm