Gå direkt till innehåll
Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i life science-Sverige?

Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i life science-Sverige?

Tid 22 April 2015 16:30 – 17:30

Plats Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Hur ska dessa nationella centra agera för att akademi och företag i hela landet ska kunna utnyttja denna kompetens? Panel: Tomas Lundqvist, MAX-IV Laboratory Ingegerd Dalfelt, ledamot kommittén för nationell samordning av kliniska studier Thomas Moritz, Swedish Metabolomics Center Ina Schuppe Koistinen, SciLifeLab Moderator: Ingrid Heath, SwedenBio Mingel från 16.00, debatt kl 16.30

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm