Gå direkt till innehåll
Förstärk det som går bra i svensk life science!

Förstärk det som går bra i svensk life science!

Tid 20 Oktober 2011 18:00 – 19:30

Plats Hilton Stockholm Slussen torsdag 20 oktober kl 18.00 – 19.00. Kom gärna för att nätverka med folk i branschen från kl 17.00.

Det går bra för svensk life science, men det kan gå bättre. Med en bransch som står för ungefär 20% av Sveriges export betyder svenska regelverken mycket för förutsättningarna. Likaså kännedom om branschen i ett kulturhistoriskt perspektiv. Det märks inte minst i jämförelse med Danmark, där life science har en mer känd roll i samhället än i Sverige. Svensk life science är bland världens bästa. Det visar ett flertal undersökningar år efter år . Men bra kan bli bättre. Därför jämför vi med Danmark. I en rapport från Vinnova framkommer att framgångsfaktorerna för den danska life science branschen bla är att den drivs i stiftelser där avkastningen går till forskning och utveckling och att styrelserna i högre utsträckning än svenska har internationell kompetens, och kompetens inom fler områden än inom life science. Kan detta vara orsaker till den danska framgången? Detta diskuteras under torsdagens Bubbel och debatt, ett arrangemang av Apotekarsocieteten, Kemivärlden Biotech, Naturvetarna och SwedenBIO. Bubbel och debatt är en mötesserie som har funnits i fem år och hålls två gånger om året med engagerande branschfrågor under enklare former. Medverkar på mötet gör Stig Jørgensen, från Medicon Valley Alliance, en intresseorganisation för Life Science-företag i Öresundsregionen; Johan Järte, VD SwedenBIO; Anna Sandström, Vinnova, delförfattare till rapporten Life Science-Companies in Sweden samt Jenni Nordborg från Vinnova. Moderator är Anna Karin Källén från Samhällsförlaget. Välkommen att med fler än 90 personer från Life Science-sektorn delta i mötet på Se även www.swedenbio.com/bubbeldebatt

Ämnen

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm