Gå direkt till innehåll

Kontakt

Märit Johansson

Märit Johansson

Styrelseordförande 070 872 35 32
Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare + 46 73 822 39 99
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Läkemedelsakademin 08 - 723 50 53
Maria Mårfält

Maria Mårfält

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten 0702-334808
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm