Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Var varsam med definitionen av läkemedel

Den senaste veckan har i olika medier, med start i Svenska Dagbladet, uppmärksammats att Sverige måste ta ställning till hur antroposofiska läkemedel ska införlivas i svensk lagstiftning. Läkemedelsverket har i sin rapport från oktober 2014 lagt fram fyra alternativa förslag till hur detta skulle kunna göras men är tydlig med ställningstagandet att om artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) ska införlivas i svensk lag är en politisk fråga. Just detta gör det till en än viktigare fråga.

Läkemedel är en viktig behandling inom svensk sjukvård och läkemedel har stora krav på säkerhet och effekt innan de godkänns. Godkännandet av läkemedel bygger på vetenskap och produkterna har genomgått säkerhets- och effekttester innan de godkänns. Man pratar nu mer om individuell dosering och stegvis godkännande för att rätt patient ska få rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle.

Sett i detta perspektiv är det extra viktigt att inte antroposofiska läkemedel får en lagstiftning som bygger på känsla utan att besluten kring hur de ska inlemmas i svensk lagstiftning bygger på vetenskap och inte bara beprövad praxis. Extra viktigt är att detta finns i åtanke hos de som ska fatta beslut i den politiska frågan. Det handlar om patientsäkerhet, inte bara för de preparat som finns inom denna grupp i dag utan även hur bedömningar ska göras av nya preparat och tilltro till begreppet läkemedel och läkemedelsbehandling i stort.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm