Följ Apotekarsocieteten

Dokument

God apotekssed i Sverige - 2015

God apotekssed i Sverige - 2015

Dokument   •   2015-06-17 07:00 CEST

3rd conference on Clinical Trials in the Nordic Countries

Denna artikel var införd i BiotechSweden nr 5 2012

2nd conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
1st Conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
Invitation 4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
Referat från Läkemdelsriksdagen 2013 Barn och läkemedel

Förra årets Läkemedelsriksdag hade som tema Barn och läkemedel. Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Apotekarsocietetens verksamhetsberättelse 2012
Apotekarsocietetens remissvar angående delbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen: Pris, tillgång och service. SOU 2012:75