Följ Apotekarsocieteten

Dokument

Referat från Läkemdelsriksdagen 2013 Barn och läkemedel

Förra årets Läkemedelsriksdag hade som tema Barn och läkemedel. Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Programblad Läkemedelskongressen inkl Scheelesymposiet
Apotekarsocietetens remissvar angående delbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen: Pris, tillgång och service. SOU 2012:75