Följ Apotekarsocieteten

Dokument

Apotekarsocietetens remissvar Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Apotekarsocietetens synpunkter inför apoteksmarknadsutredningen augusti 2015
Scheelepristagare 1961-2015

Scheelepristagare 1961-2015

Dokument   •   2016-12-15 13:00 CET

För en bra utveckling och användning av läkemedel

Professioner tillsammans för en bra utveckling och användning av läkemedel - för både individ och samhälle. Apotekarsocieteten skapar mötesplatserna för att uppnå detta.

Läkemedelsriksdagen 2015 - Osäkerhetens pris - beslut på bräcklig grund

Temat för Läkemedelsriksdagen 2015 var Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Programmet var uppbyggd kring fyra teman: Vad är osäkerhet? Osäkerhetens pris, Vetenskaplig osäkerhet samt Hur blir vi världsbäst på att hantera osäkerhet?

God apotekssed i Sverige - 2015

God apotekssed i Sverige - 2015

Dokument   •   2015-06-17 07:00 CEST

Invitation 4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
2nd conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
1st Conference on Clinical Trials in the Nordic Countries
3rd conference on Clinical Trials in the Nordic Countries

Denna artikel var införd i BiotechSweden nr 5 2012