Följ Apotekarsocieteten

Uppföljning av läkemedel – en gemensam angelägenhet för Apotekaresocieteten och Svenska läkaresällskapet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 12:02 CET

Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi – arbetar för att främja uppföljning av läkemedels användning. Svenska läkaresällskapet är fr o m november, tillsammans med Apotekarsocieteten, ansvarig för stiftelsens verksamhet.  I och med detta är NEPI nu en naturlig kontaktyta mellan två av de största politiskt och fackligt obundna organisationerna för vård- och läkemedelsfrågor.

Den nya relationen mellan Apotekarsocieteten och Svenska läkaresällskapet innebär nya möjligheter för NEPI att fungera som en oberoende aktör i läkemedelsfrågor och på olika sätt främja såväl god användning som uppföljning av läkemedel. Andreas Furängen, VD på Apotekarsocieteten och Mats Bauer, VD på Svenska läkaresällskapet säger:

- Det är väldigt bra att Svenska läkaresällskapet tillsammans med Apotekarsocieteten tar ett ansvar för NEPI. En av Apotekarsocietetens deviser lyder - kompetenser i samverkan - nu får både läkare och farmacevter ett konkret forum att utveckla och jobba tillsammans med.

NEPI har tidigare som stiftare haft Apoteket AB samt Apotekarsocieteten. Omregleringen av apoteksmarknaden innebar att Apoteket AB:s uppdrag förändrades. En departementspromemoria från Socialdepartementet föreslog därför 2009 en förändrad organisation för stiftelsen med ett ökat inflytande från Apotekarsocietetens närmaste motsvarighet hos förskrivare. Förändringen, den så kallade permutationen, har godkänts av Kammarkollegiet.

Verkställande direktör för NEPI är sedan 2007 Mikael Hoffmann.

NEPI:s nya styrelse består av:

-          Peter Höglund, klinisk farmakolog, Lund (styrelseordförande)

-          Ylva Böttiger, klinisk farmakolog, Stockholm

-          Bo Carlberg, specialist i internmedicin, Umeå

-          Anders Carlsten, apotekare, Centrum för bättre läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket

-          Andreas Furängen, apotekare, VD för Apotekarsocieteten   

 

För ytterligare information:

Mikael Hoffmann
070-608 20 28
mikael.hoffmann@nepi.net

Peter Höglund
046-177979
peter.hoglund@skane.se

Andreas Furängen
08-723 50 61
andreas.furangen@swepharm.se

Mats Bauer
08-440 88 88
mats.bauer@sls.se

 

NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993.
Stiftelsen NEPI har ett brett nätverk inom hälso- och sjukvården, apoteksväsende,
 universitetsvärld, läkemedelsföretag och myndigheter.
Enligt stadgarna ska NEPI "främja forskning och utveckling främst inom områdena
läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi”.

Läs mer på www.nepi.net!

 

Apotekarsocieteten är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Antalet medlemmar är 6 000, huvudsakligen farmaceuter men även läkare, sjuksköterskor, kemister och andra yrkeskategorier.
Apotekarsocieteten bedriver en omfattande utbildningsverksamhet under namnet Läkemedelsakademin och anordnar bl a den årligen återkommande Läkemedelskongressen.

Läs mer på www.apotekarsocieteten.se    

 

Svenska läkaresällskapets är politiskt och fackligt obundet och arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård. Läkaresällskapet har omkring 17 000 medlemmar vilket motsvarar drygt hälften av landets aktiva läkare och arrangerar bl a den medicinska riksstämman, Berzeliussymposier och Läkardagarna i Örebro.

Läs mer på www.sls.se

 

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.