Följ Apotekarsocieteten

Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets förslag handelsmarginal och prissättning av utbytbara läkemedel på den avmonopoliserade apoteksmarknaden. (Dnr 1018 och 1019/2009).

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2009 09:45 CEST

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 6100 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. Medlemmarna är speciellt intresserade av forskning och utveckling, kvalitet och kompetens på läkemedelsområdet. Mot denna bakgrund lämnar föreningen svar på remisser inom läkemedelsområdet.

Beträffande ovanstående remisser anser Apotekarsocieteten att:

  • Underlaget för fastställande av den nya handelsmarginalen är bristfälligt. Det bör påpekas att apoteken i framtiden slipper flera övergripande kostsamma uppdrag, som kommer att läggas ut på andra aktörer.
  • En större del av handelsmarginalen borde utgöras av ersättning för tjänster som förbättrar patienternas läkemedelsanvändning.
  • Ett mål i samband med omregleringen bör vara att minska frekvensen av generikautbyten. Detta i syfte att öka följsamheten till ordinationen, undvika dubbelmedicinering samt öka patientsäkerheten inom bl.a. äldreboenden. Ett sätt att åstadkomma detta är att minska antalet prisbeslut under året.
  • Det nuvarande systemet, som ger apoteken rätt att vid brist på det billigaste få lämna ut det billigaste lagerhållna bör bestå.
  • Varje ny prissättning måste stå för sig själv och inte utgå från föregående dvs alla företag bör ha möjlighet att återgå prismässigt inför nästkommande prisperiods takpris.
  • Efter ett år bör TLV göra en utvärdering av föreskriftens resultat vad gäller utgiftsbesparingar inom förmånen, följdkostnader för TLV, apoteken, sjukvården samt för patienternas läkemedelsanvändning.

Anders Cronlund, farm dr

Ansvarig för Apotekarsocietetens remisser

anders.cronlund@swepharm.se; tel; 08 723 5052

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.