Följ Apotekarsocieteten

LÄKEMEDELSKONGRESSEN 2010

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:41 CET

Press vänder sig direkt till registreringsdisken utanför Stora Kongresshallen på plan 3.

Läkemedelskongressen är den största årligen återkommande kongressen för läkemedelsbranschen i Sverige. Programmet för kongressen skapas med hjälp av Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och stöds av Apoteket AB, LIF – de forskande läkemedelsföretagen , Uppsala universitet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läkemedelskongressen 2009 hade närmare 1 300 deltagare.

Måndag 8 november - Huvudsymposium 09.00 – 10.30
Makten i Europa, EU-parlamentariker Christofer Fjellner
Makt och ansvar inom läkemedelsindustrin, Håkan Åström
Kan nya läkemedel utvecklas i en nedåtgående global ekonomi? Christoffer Holmberg, Roche AB

Parallella program från 11.00, mer detaljer hittar du på  www.lakemedelskongressen.se
Pengar, makt och tillgänglighet
Vem har makt över djurläkemedel?
Byter vi bort oss? Om generisk substitution på apotek

Tidningen Läkemedelsvärlden tar pulsen på den ideella makten, kringresande cirkus eller maktfaktor?

Tisdag 9 november  - Huvudsymposium 09.00 – 10.30
Myndighetens makt och ansvar – Sverige, Christina Rångemark-Åkerman, Läkemedelsverket
Patientens makt,
Karin Sandström, Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Medicinjournalistik – från larm till lyckopiller, Anna Bäsén, Expressen
Apotekarsocietetens pris- Rune Lönngrenföreläsning, Nya perspektiv på ordination av läkemedel … om vi vågar låta glaset bli viktigare än bågen.. Anne Hiselius, Landstinget i Jönköping

Parallella program från 11.00
Budskap som styr valet av läkemedel Vem har makten - Och vem tar ansvar?
Västbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott – vem säljer, vem väljer?
Våga vara tillräckligt bra
TLV – Ny makthavare inom läkemedelsområdet
Sjukhusfarmacins roll i framtiden – vem tar ansvar för kvalité och styrning?
Farmaceutiska fakulteten och dess makt och ansvar för att bedriva forskning och kvalité med relevans för samhället

Onsdag 10  november –Huvudsymposium 09.00 – 10.30
Vad har universitetet för makt och ansvar? Om universitetets uppdrag, Sharon Rider, Uppsala universitet
Starkt stöd till nya företag – vilka möjligheter ger detta? Märit Johansson, VD, Karolinska Institutet Science Park
Debatt: Vem tar ansvar för läkemedelsanvändningen?
Gustav Sjöstrand
, Medstop apoteket Gripen
Kristina Fritjofsson,
Apoteket Samariten, Uppsala
Lars Nilsson
, Sveriges Pensionärsförbund
Christina Rångemark-Åkerman , Läkemedelsverket
Ingela Segerborg, Pfizer AB
Apotekarsocietetens pris - Bengt Danielsson föreläsning:  Sustainable Development – a core element of strategic business development within the pharmaceutical industry, Bengt Mattson, Pfizer AB

Parallella program från 11.00
Makt och Ansvar inom Kvalitetssäkring, fokuserat på nya apoteksstrukturen, förfalskningar och läkemedelsindustrin
Polypharmacology or just an excuse for Dirty Drugs?
Patientens makt över läkemedlen och vårdens ansvar
Unga lovande forskare inom galenisk farmaci och biofarmaci
Innovativ svensk läkemedelsforskning
Farmacevter utan gränser mot förfalskade läkemedel – ett skandinaviskt samarbete

Tidigare års teman på Läkemedelskongressen har varit:
2009 – Rätt läkemedel- patientnytta och individuell terapi
2008 – Läkemedelsbranschen – en förändrad värld – nya möjligheter
2007 – Läkemedel och livsstil
2006 – Infektionssjukdomar – forskningsstrategier och vikten av bra läkemedelsanvändning
2005 – Hjärta/Kärl

Varje dag börjar med ett Huvudsymposium på morgonen för att sedan övergå till ett antal olika parallella program.

Gå in på www.lakemedelskongressen.se för fullständigt program och mer information.

Har du några frågor kring kongressen kontaktar du Monika Jensen Sköld, projektledare, telefon 08/723 50 22, monika.jensen-skold@lakemedelsakademin.se eller Agnetha Ekestam Lindström, projektassistent 08/723 50 82, agnetha.ekestam@lakemedelsakademin.se

Väl mött på Läkemedelskongressen 2010!

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.