Följ Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för forskning och vetenskap

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2013 09:00 CET

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse
Stipendier med ändamål att främja farmacevtisk vetenskap och forskning, företrädesvis för doktoranders deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl.

Resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2013

Post-doc stipendium
Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse utlyser minst ett stipendium om ca 300 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet
utomlands efter avlagd doktorsexamen.

C D Carlssons stiftelse
Främja vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning till gagn för farmacin, företrädesvis för deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl.

Gunnar Hylténs stiftelse
Stödja läkemedelsforskning inom området hjärt-kärlsjukdomar, företrädesvis för deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl. Av ansökan ska framgå vad inom området hjärt-kärlsjukdomar som forskningen avser.

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är 31 mars. För mer information samt ansökan se här.

 


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.