Följ Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har antagit policyprogram för läkemedelsområdet

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 13:28 CET

- Som en av de ideella aktörerna på läkemedelsområdet är det viktigt att vi kan visa vilka frågor vi prioriterar både för våra medlemmar och för övriga aktörer i läkemedelssverige. Vi, till skillnad från en del andra aktörer, utgår ju inte från en profession utan har läkemedel som vår kärnfråga. Det viktigaste är att vi i Sverige har rätt kompetens inom hela läkemedelskedjan och ett bra klimat för såväl forskning och utveckling som tillverkning och användning. Läkemedel handhas av många olika professioner och en av våra viktigaste frågor är att alla berörda professioner samverkar för bästa nytta för individ och samhälle, säger Andreas Furängen VD Apotekarsocieteten.

Policyprogrammet är uppdelat i fyra huvudområden

  • Forskning och utveckling
  • Tillverkning och handel
  • Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
  • Professioner i samverkan

 

Forskning och utveckling

Sverige har en lång tradition av internationellt respekterad läkemedelsforskning inom flera områden. Läkemedelsföretag med ursprung i Sverige har också bidragit med ett stort antal världsberömda originalläkemedel: tuberkulosmedlet PAS, Macrodex, Intralipid, Xylocain, Seloken, Genotropin, Xalatan och Losec för att nämna några. Antalet nyintroducerade originalläkemedel har dock sjunkit de senaste decennierna och antalet kliniska prövningar i Sverige har drastiskt minskat.
Idag har vi stora möjligheter att via bl.a. kvalitetsregister och vävnadsbanker bedriva framgångsrik forskning. Föreningen stödjer forskningen genom sina vetenskapliga sektioner, Scheelepriset, stipendier, internationella symposier samt genom att föra fram förslag och delta i debatten kring forskningens villkor.

Tillverkning och handel

Tillverkning av och handel med läkemedel innefattar många aktörer. Aktiva ämnen, hjälpämnen och färdiga produkter tillverkas, köps och transporteras över hela världen. Avvecklingen av apoteksmonopolet och tillgängligheten av läkemedel i allmän handel gör att kedjan från tillverkare till konsument kommer att bestå av många olika aktörer och av ökad internethandel. Det finns därmed stor risk att mängden olagliga och förfalskade läkemedel ökar. Kostnadsjakt på läkemedelsområdet leder till att arbetsförhållanden och miljö kring tillverkning och hantering av läkemedel utsätts för mer påfrestningar.

Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet

Mycket av ett läkemedels värde går förlorat genom felaktig användning. Orsaken kan vara t.ex. rädsla och missuppfattningar kring läkemedel hos konsumenten samt bristfälliga IT-system och kommunikation inom hälso- och sjukvården. Generikasubstitution kan äventyra patientsäkerheten med risk för sammanblandning, vilket kan resultera i t.ex. dubbelmedicinering. Problematiken är relativt väl beskriven, men ytterligare resurser behövs för att förbättra situationen. Det är positivt att landstingen nu anställer kliniska apotekare för att förbättra läkemedelsanvändningen i vården.

Professioner i samverkan

Spetsforskning är nödvändig för att säkerställa Sveriges långsiktiga välstånd. Vid framtagning av nya läkemedel finns en tradition av professionell samverkan mellan berörda yrkesgrupper, men flera faktorer motverkar idag denna förutsättning, t ex utspridda och små högskolor, tidsbrist och för svaga incitament. Läkemedelsterapi har många facetter, som kräver expertkunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen, dit apotekspersonal hör, för att bli framgångsrik. Kunskapen är idag så omfattande att ingen enskild yrkesgrupp behärskar helheten. Samverkan är nödvändig.

Kontaktperson Andreas Furängen andreas.furangen@apotekarsocieteten.se tel 08 – 723 50 61

Hela policyprogrammet hittar du här

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.