Följ Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inkl post doc

Nyhet   •   Jan 20, 2014 14:47 CET

IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner.

Stiftelsen utlyser härmed ett antal stipendier för ovanstående ändamål som är avsedda för att främja grundläggande läkemedelsforskning, till exempel genom deltagande i vetenskapliga kongresser, kurser eller liknande i första hand för doktorander.
I ansökan ska under Motivering kortfattat (mas 150 tecken) anges hur forskningen anknyter till stiftelsens ändamål. Ofullständig ansökan kommer inte att beaktas.

Vidare utlyses ett antal resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2014. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige och intyg från mottagande institution. Företräde ges till studerande som avser att fortsätta med doktorandstudier. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Stiftelsen utlyser även ett post-doc stipendium á ca 250.000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen. Stipendiaten kan efter hemkomsten beredas möjlighet att söka fortsatt stipendium för att bedriva forskning till minst 50 % av heltid i upp till ytterligare två år vid moderinstitutionen.


Sista ansökningsdag 31 januari 2014.

Ytterligare information och ansökningsblankett

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef 08 723 50 42
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy