Diabetesprojekt vinnare av Bästa patientinformation 2018

Diabetesprojekt vinnare av Bästa patientinformation 2018

Press releases   •   Sep 20, 2018 13:00 CEST

Priset för Bästa patientinformation 2018 tilldelas projektet Hälsoaktiv som är ett samarbete mellan Apoteket AB och läkemedelsföretaget MSD. Priset har delats ut idag, den 20 september, vid en högtidlig ceremoni på den Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bakom priset står Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Apotekarsocietetens VD i Läkemedelsverkets styrelse

Apotekarsocietetens VD i Läkemedelsverkets styrelse

Press releases   •   Jun 28, 2018 10:25 CEST

​Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD, tar plats i Läkemedelsverkets styrelse. Det visar att Apotekarsocietetens breda life science-verksamhet uppmärksammats på högsta myndighetsnivå när det gäller området läkemedel och folkhälsa.

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

Press releases   •   Jun 12, 2018 08:29 CEST

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018. Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna. – Vi vill synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem optimalt sätt, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Framgång för Apotekarsocieteten – riksdagsbeslut tydliggör apotekens roll

Framgång för Apotekarsocieteten – riksdagsbeslut tydliggör apotekens roll

Press releases   •   Jun 08, 2018 11:01 CEST

Apotekarsocietetens röst har vägt tungt när riksdagen nu fattat beslut om ett tydliggörande av apotekens grunduppdrag. – Beslutet går helt i linje med Apotekarsocietetens långsiktiga arbete för att lyfta vikten av apotekens och farmaceuternas roll i läkemedelskedjan, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten breddar kompetensbasen i styrelsen

Apotekarsocieteten breddar kompetensbasen i styrelsen

Press releases   •   May 28, 2018 08:47 CEST

Nu tar generalsekreteraren för Hjärt-Lungfonden, Kristina Sparreljung, plats i Apotekarsocietetens styrelse. Det gör också Johan Olofsson, VD för Din Apotekare i Sverige AB, Maria Palmetun-Ekbäck, läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande i Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, samt Johanna Wikman, Field Market Access manager vid Leo Pharma AB.

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

Press releases   •   May 08, 2018 08:37 CEST

Apotekarsocieteten är en av de företrädare för vård, forskning och företag som undertecknat debattartikeln ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik” där en ny rapport i ämnet presenteras. – Det viktiga ur Apotekarsocietetens perspektiv är att vårddata är en förutsättning för en god uppföljning av läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Nu har vi öppnat nomineringen till Scheelepriset

Nu har vi öppnat nomineringen till Scheelepriset

Press releases   •   Apr 09, 2018 08:49 CEST

Vem ska föräras 2019 års Scheelepris? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele. – Mer än en gång har Scheelepristagare så småningom också fått Nobelpriset, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.

Läkemedelsakademin beviljades 4 miljoner i främjandemedel för fortsatt stöd till nyanlända apotekare

Press releases   •   Feb 13, 2018 10:10 CET

Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, har på nytt beviljats Främjandemedel från Arbetsförmedlingen. – Det känns väldigt bra att kunna bidra till att välutbildade farmaceuter kan få arbeta i Sverige samtidigt som vårt samhälle drar nytta av deras kompetens, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten välkomnar life science-kontor

Press releases   •   Feb 06, 2018 12:53 CET

– Det är mycket glädjande att regeringen beslutat inrätta ett permanent och departementsöverskridande life science-kontor, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten. Det innebär att ett av de mål vi arbetat mot nu har uppnåtts.

Läkemedelsakademin står för kvalitet och kompetenshöjning på ny mässa

Läkemedelsakademin står för kvalitet och kompetenshöjning på ny mässa

Press releases   •   Feb 06, 2018 08:30 CET

Nu kallas Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, Läkemedelsakademin, in för att föra in ett högkvalitativt utbildningsmoment i den nya satsningen Apoteksforum. Apoteksforum är en kombinerad mässa och konferens som ska erbjuda medarbetare på apotek ny kunskap, inspiration, utveckling och överblick av nyheter som är viktiga för branschen.

Apotekarsocieteten positiv till den aviserade apotekspropositionen

Apotekarsocieteten positiv till den aviserade apotekspropositionen

Press releases   •   Feb 02, 2018 08:53 CET

Apotekarsocieteten positiv till enhetliga priser

Press releases   •   Jan 31, 2018 08:27 CET

Apotekarsocieteten välkomnar subvention av hepatit C-läkemedel

Apotekarsocieteten välkomnar subvention av hepatit C-läkemedel

Press releases   •   Dec 15, 2017 13:30 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att subventionera botande hepatit C-läkemedel till alla patienter oavsett sjukdomsstadium. – Detta är ett mycket glädjande beslut. Behandling till alla drabbade är en förutsättning för att nå WHO-målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten gratulerar Amsterdam till värdskapet för EMA

Apotekarsocieteten gratulerar Amsterdam till värdskapet för EMA

Press releases   •   Nov 20, 2017 18:46 CET

I och med utfallet av omröstningen vid Allmänna rådet den 20 november står det klart att den europeiska läkemedelsmyndighetens nya adress inte är Stockholm, utan Amsterdam.

Symposium om framtidens precisionsmedicin

Symposium om framtidens precisionsmedicin

Press releases   •   Nov 09, 2017 08:27 CET

På söndag inleds the 16th Annual Swedish Proteomics Society Symposium i Stockholm. Årets tema är proteogenomik. – Vi samlar eliten på området för att diskutera de medicinska möjligheter som nu håller på att bli verklighet tack vare den stora och växande kunskapen om proteinuttryck i människan, säger professor Sophia Hober som varit med om att utforma symposiets vetenskapliga program.

Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Scheele-pristagare

Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Scheele-pristagare

Press releases   •   Oct 26, 2017 08:39 CEST

– Det är en väldigt värdig mottagare av Apotekarsocietetens pris. Charles Sawyers är en av de forskare som gjort avgörande insatser i utvecklingen av det som kallas målstyrda cancerläkemedel, säger professor Rune Toftgård, medlem av Nobelkommittén vid Karolinska Institutet och själv en auktoritet inom området. Priset delas ut vid Scheelesymposiet den 16 november i Stockholm.

Nu kraftsamlar Apotekarsocieteten mot problemet läkemedelsresistens

Nu kraftsamlar Apotekarsocieteten mot problemet läkemedelsresistens

Press releases   •   Oct 24, 2017 09:30 CEST

Apotekarsocieteten uppmärksammar frågan om läkemedelsresistens. Starten för den samordnade satsningen sker genom högprofilerade föreläsningar vid huvudsymposiet under Läkemedelskongressen 8 november. – Problemet finns inom flera terapiområden och vi har den unika möjligheten att kunna samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten i replik på DN Debatt

Apotekarsocieteten i replik på DN Debatt

Press releases   •   Sep 15, 2017 08:17 CEST

Apotekens primära syfte bör inte vara att avlasta vården, utan att tillsammans med vården säkerställa att varje patient får bästa möjliga behandling och att läkemedel alltid används på bästa sätt. Det är huvudbudskapet när Karin Meyer och Lars Rönnbäck replikerar på Kristdemokraternas debattutspel om att apoteken ska erbjuda tjänster som kan minska trycket på primär- och akutvården.

Internationell toppkonferens väljer Apotekarsocieteten som värd 2020

Internationell toppkonferens väljer Apotekarsocieteten som värd 2020

Press releases   •   Sep 08, 2017 08:17 CEST

Apotekarsocieteten har i hård internationell konkurrens förärats värdskapet för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Framgången innebär att Apotekarsocieteten på ett unikt sätt lyfter Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

Läkemedel inte vilken vara som helst - Apotekarsocietetens remissvar på Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Läkemedel inte vilken vara som helst - Apotekarsocietetens remissvar på Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Press releases   •   Jul 05, 2017 13:03 CEST

Apotekarsocieteten anser att apoteken är en de av hälso- och sjukvården och hade därför gärna sett en ytterligare skärpning kring detta i den nya bestämmelsen. Föreningen tillstyrker förslaget om krav på farmaceutkompetens i receptkedjan samt tillstyrker utredningens förslag att de forskningsmedel som Vetenskapsrådet fördelar inom ämnesområdet farmaci ska tilldelas ämnesområdet samhällfarmaci.

Läkemedelsakademins kurser i kommunikationsträning i Yrkessvenska klara

Läkemedelsakademins kurser i kommunikationsträning i Yrkessvenska klara

Press releases   •   Jun 29, 2017 14:01 CEST

​I dagarna har Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin lanserat de första 8 kurstillfällena i kommunikationsträning i yrkessvenska som vänder sig till farmaceuter med utomeuropeisk grundexamen vilka ännu ej fått svensk legitimation. Kurserna kommer att genomföras på flera orter i landet. Om behov finns kommer de att kunna genomföras vid ytterligare tillfällen.

Apotekarsocieteten medverkar  i Almedalen!

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Press releases   •   Jun 28, 2017 08:17 CEST

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier. Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.

Apotekarsocietetens Scheele-pristagare hyllas av världsauktoriteter i Stockholm

Apotekarsocietetens Scheele-pristagare hyllas av världsauktoriteter i Stockholm

Press releases   •   Jun 20, 2017 08:32 CEST

När mottagaren av Apotekarsocietetens Scheele-pris, Charles L. Sawyers, hyllas med ett eget symposium i Stockholm i höst, är världsstjärnor på plats som föreläsare. Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Dags att nominera till Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation

Dags att nominera till Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation

Press releases   •   Jun 19, 2017 12:57 CEST

Nu är det dags att nominera för priset för Bästa patientinformation. 2017 är första året som Apotekarsocieteten delar ut priset, som är en uppföljare till priset för Bästa bipacksedel. Sista ansökningsdag 29 september.

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökas med ett ACO-rum - invigs idag

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökas med ett ACO-rum - invigs idag

Press releases   •   May 30, 2017 13:10 CEST

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

Press releases   •   Apr 20, 2017 08:13 CEST

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

Press releases   •   Apr 03, 2017 08:19 CEST

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

Press releases   •   Mar 09, 2017 14:33 CET

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Press releases   •   Dec 19, 2016 12:30 CET

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Press releases   •   Dec 15, 2016 08:00 CET

Apotekarsocieteten vidgar mot medicinteknik

Press releases   •   Jun 29, 2016 08:52 CEST

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Press releases   •   May 24, 2016 14:52 CEST

Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

Press releases   •   May 23, 2016 12:59 CEST

3,7 milj för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

3,7 milj för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

Press releases   •   May 03, 2016 13:00 CEST

Första kurserna på arabiska klara

Första kurserna på arabiska klara

Press releases   •   Jan 20, 2016 10:12 CET

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

Press releases   •   Nov 24, 2015 10:30 CET

Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemedelsutveckling 2017

Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemedelsutveckling 2017

Press releases   •   Oct 28, 2015 13:30 CET

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd för forskning men förtydliga kring samarbete med andra aktörer

Press releases   •   Aug 22, 2017 11:06 CEST

Betänkandet " Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning" har varit på remiss. - Då utredningens förslag ska gälla forskning vid alla statliga universitet och högskolor har vi i vårt remissvar lyft vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen vid forskningssamarbete med andra aktörer, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

PSWC2017 idag: Precision medicine – en utmaning för vården, rapport från Quintiles IMS

Press releases   •   May 23, 2017 15:00 CEST

Nya allianser ska skapas för morgondagens läkemedelsutveckling temat på världskongress i Stockholm

Press releases   •   May 21, 2017 18:00 CEST

Effektivare behandling för patienter med cystisk fibros på väg

Press releases   •   May 22, 2017 14:00 CEST

Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Stockholm

Press releases   •   May 17, 2017 08:17 CEST

Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

Press releases   •   May 17, 2017 08:17 CEST

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Press releases   •   Jan 19, 2017 09:20 CET

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award. Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Hon blir ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

Hon blir ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

Press releases   •   Nov 23, 2016 08:55 CET

Apotekarsocieteten satsar nytt inom egenvårdsområdet

Press releases   •   Oct 31, 2016 13:15 CET

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

Press releases   •   Sep 15, 2016 12:54 CEST

Ingen särreglering för antroposofiska produkter

Ingen särreglering för antroposofiska produkter

Press releases   •   Jun 30, 2016 12:04 CEST

Dispensen kring vissa antroposofiska läkemedel som funnits sedan 1993 försvinner, en omställningsperiod om fem år. Det beslutade regeringen idag. Apotekarsocieteten har varit en av de remissinstanser som sagt nej till de förslag till särlagstiftning som funnits utan hela tiden hävdat att preparaten ska omfattas av svensk läkemedelslagstiftning.

Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelsforskning

Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelsforskning

Press releases   •   Jun 20, 2016 13:00 CEST

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot  i TLVs insynsråd

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

Press releases   •   Mar 02, 2016 09:00 CET

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e  upplagan

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

Press releases   •   Feb 17, 2016 13:18 CET

Denna internationellt populära bok kommer nu i en ny reviderad upplaga och som i denna revidering har stor vikt lagts vid att presentera fall på ett pedagogiskt och bra sätt.

Föreläsare av internationell toppklass till Scheelesymposiet

Föreläsare av internationell toppklass till Scheelesymposiet

Press releases   •   Aug 28, 2019 12:28 CEST

Den 28 november arrangerar Apotekarsocieteten Scheelesymposiet med fokus på CRISPR-Cas och genterapi. Utöver årets mottagare av Scheelepriset, professor Emmanuelle Charpentier, föreläser några av världens främsta experter på området. – Jag är imponerad av den uppställning av världsledande forskare som Apotekarsocieteten har fått till Stockholm, säger professor Bernt Eric Uhlin, Umeå universitet.

Stipendier från Apotekarsocieteten möjliggör internationellt FIP-utbyte

Stipendier från Apotekarsocieteten möjliggör internationellt FIP-utbyte

Press releases   •   Sep 06, 2018 08:49 CEST

Nu summeras den framgångsrika internationella kongressen för farmaceuter, FIP, som i år anordnats i Glasgow och som avslutas idag, torsdag den 6 september. Totalt har mer än 3 000 personer från över 100 länder varit på plats i Skottland och 35 av deltagarna kom från Sverige. Av dessa har elva personers deltagande möjliggjorts av stipendier från Apotekarsocieteten.

Dags igen för uppskattad kurs om läkemedelsutveckling

Dags igen för uppskattad kurs om läkemedelsutveckling

Press releases   •   Sep 11, 2018 08:33 CEST

En kurs i läkemedelsutveckling har seglat upp som storfavoriten i det utbud av utbildningar som erbjuds av Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin. Rekordmånga deltagare har uppskattat satsningen på en kurs som ges med två olika fokusområden – små molekyler och biologiska läkemedel. Den 16–18 oktober ges kursen igen – nu med inriktning på små molekyler.

Vi vill se en fortsatt satsning på life science i forskningspolitiska propositionen 2016

News   •   Oct 29, 2015 17:15 CET

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

News   •   Dec 16, 2015 15:40 CET

Apotekarsocieteten kandiderar som värd för internationell toppkonferens 2020

Apotekarsocieteten kandiderar som värd för internationell toppkonferens 2020

News   •   May 03, 2017 07:39 CEST

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

News   •   Feb 23, 2017 11:34 CET

Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

News   •   Dec 15, 2016 13:00 CET

Den 19 januari offentliggörs vem som blir 2017 års mottagare av Scheelepriset. Tillkännagivandet kommer att ske i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26 i Stockholm.

Apotekarsocieteten om forskningspropositionen: Samverkan som kvalitetsindikator är bra men den fria grundforskningen får inte riskeras

News   •   Nov 29, 2016 08:00 CET

Professioner tillsammans för optimal läkemedelsanvänding

News   •   Jan 26, 2016 18:04 CET

Karin Meyer, Apotekarsocieteten kommenterar ökningen av tidiga kliniska prövningar

News   •   Jan 25, 2016 09:43 CET

Ett viktigt steg för registerforskning

News   •   Dec 21, 2015 13:42 CET

Apotekarsocieteten avvecklar sitt bokförlag

News   •   Jan 23, 2017 16:34 CET

Karin Meyer lyfter tre frågor som viktiga för life science i Sverige

Karin Meyer lyfter tre frågor som viktiga för life science i Sverige

News   •   Nov 23, 2016 15:18 CET

Måste göras rätt från början

News   •   Sep 30, 2016 12:08 CEST

Läkemedelsakademins kurser på arabiska prisas internationellt

Läkemedelsakademins kurser på arabiska prisas internationellt

News   •   Sep 16, 2016 11:48 CEST

Karin Meyer: Sverige måste införa fler konkurrensfördelar för life science inte införa fler hinder

News   •   Sep 01, 2016 15:00 CEST

Att hela sjukvården ses som en enhet i förslagen till läkemedelshantering ett viktigt steg framåt

News   •   Jun 08, 2016 17:45 CEST

Tankar i väntan på apoteksmarknadsutredningen

Tankar i väntan på apoteksmarknadsutredningen

Blog posts   •   Mar 01, 2017 08:17 CET

Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

Blog posts   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Sveriges studenter – forskningens framtid

Sveriges studenter – forskningens framtid

Blog posts   •   Oct 21, 2016 15:22 CEST